Domene og webhotell fra OnNet.no

Hvordan skal man måle et produkts nytteverdi? Det som gir en person høy nytte trenger nødvendigvis ikke å gi en annen like stor nytte. H. Gossen utviklet en teori om hvordan man objektivt kan måle de subjektive nyttebegrepene.

Kardinal nytteverdi

Denne teorien kalte han for kardinal nytteverdi:

Nytte kan måles med absolutte tall. Kardinaltall (heltall).

Gossen skiller mellom produktets totale nytte (nytteverdien), og produktets grensenytte (Marginal nytten). Nytteverdien angir størrelsen på den totale nytten man får av et produkt, mens grensenytten viser hvordan nytteverdien øker eller minsker ved å øke konsumet (forbruket) med en enhet. Uansett om vi snakker om den totale nytteverdien eller bare om grensenytten, mente nyklassikerne at nytteverdien ville følge GOSSEN`S 1. LOV.

GOSSEN`S 1.LOV

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss