Domene og webhotell fra OnNet.no

I en tid hvor kunnskapen de ansatte besitter og måten virksomheten benytter denne kollektive kompetansen til å utvikle konkurransefortrinn, er det eneste konkurrentene ikke kan kopiere, er de ansatte blitt enhver virksomhets viktigste konkurransevirkemiddel. Det er ikke lenger kapital, produksjonsprosesser eller annen bruk av produksjonsfaktorer som avgjør virksomhetens konkurransekraft, men virksomhetens intellektuelle kapital.

Alle organisasjoner trenger dessuten “nytt blod” fra tid til annen av ulike grunner. Å utvikle en innovativ lærende organisasjon starter ved rekrutteringen av medarbeiderne. Å utvikle en vinnerkultur krever at lykkes med å finne de rette talentene og videreutvikle dem til “super-stjerner“, akkurat på samme måte som i idrettsverden.

Siden de ansattes kompetanse og bruken av den avgjør virksomhetens fremtid, er det avgjørende at virksomheten klarer å trekke til seg dyktige medarbeidere. Lykkes virksomheten på dette området, går virksomheten en trygg fremtid i møte.

All erfaring så langt viser at organisasjoner som tiltrekker, motiverer og beholder sine ansatte, effektivt utkonkurrerer de virksomheter som ikke gjør dette. En stadig viktigere lederoppgave er derfor å rekruttere den rette kompetansen og de personlighetene som kan passe inn i den eksisterende organisasjonen og bidra til å utvikle den videre. Dette krever at man vet hvor man vil før man starter rekrutteringen og vet hvilke egenskaper man skal se etter. I idrettsverden kalles dette talentspeidere.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.