Domene og webhotell fra OnNet.no

Lese tid (240 ord/min): 11 minutter

 

Spilleavhengighet
Photo by Chris Liverani

Når er spilling et problem?

Pengespill dekker viktige menneske behov. 4 av 5 nordmenn deltar i en eller annen form for pengespill 5). Pengespill kan være en sunn og berikende fritidsaktivitet som kan gi spennende opplevelser, læring, vennskap og kreativ utfoldelse skriver Helse Norge på sidene sine.

Pengespill kan imidlertid bli et problem hvis spillingen blir en altoppslukende og destruktiv aktivitet. Går spillingen utover andre viktige områder i livet ditt som skole, jobb, familie, venner, fysisk og psykisk helse, er dette tegn på at spillingen har blitt problem og at du kanskje lider av spilleavhengighet 1).

Hva er spilleavhengighet?

Spilleavhengighet, også kjent som ludomani eller gambllng disorder, er en tilstand der en person har en ukontrollert trang til å spille, til tross for negative konsekvenser for deres økonomi, personlige liv og mentale helse. Tilstanden klassifiseres som en atferdsavhengighet, sier John Cunningham i Nye casino til eStudie.no, når vi ber han definere hva spilleavhengighet er. En definisjon det synes å være stor enighet om blant forskere og lekfolk.

Storspiller eller problemspiller?

Mange tror at alle som spiller flere timer hver dag har et spilleproblem. Dette er ikke riktig. HelseNorge skriver på sidene sine at vi må skille mellom storspillere og problemspillere 1):

 • Storspillere – er spiller som spiller dataspill flere timer daglig, uten at det går utover andre områder i livet deres. For disse personene er dataspill en sentral hobby og lidenskap som beriker livet på en positiv måte.
 • Problemspillere – er spillere som styres av tvang eller en flukt fra noe annet når de spiller. Spillingen kan henge sammen med andre problemer, f.eks. svekket helse, ensomhet, søvnproblemer,  skolevegring og mobbing som skape depresjon, sosial angst eller andre psykososiale problemer.

De som har et spilleproblem er ikke storspillerne, men problemspillerne. 

Tegn på spilleavhengighet 

Når vi snakker om spilleavhengighet må vi skille mellom dataspillavhengighet og pengespillavhengighet.

Spilleavhengighet

Forskjellen mellom dataspillavhengighet og pengespillavhengighet ligger i hva som gjør oss motivert til å spille. Er problemet dataspillavhengighet ligger motivasjonen for å spille i spenningen spillingen gir. Er problemet pengespillavhengighet er motivasjonen bak spillingen ikke selve spillingen i seg selv, men et ønske om å vinne penger. Gjerne et ønske om å vinne den store jackpoten. 

De klassiske symptomene for pengespillavhengighet er:

 • Økt fokus på gambling: Du tenker stadig på spillingen, og du planlegger hvordan du skal skaffe penger til å spille. Stadig mer tid, energi og penger brukes på pengespill, med det resultat at du fungerer dårlig på andre områder som er viktig for deg. F.eks. jobben og/eller ditt sosiale liv.
 • Kontrolltap: Du har problemer med å begrense hvor mye tid og penger du bruker på gambling, selv om du ønsker å stoppe eller redusere spillingen.
 • Toleranse: Du har et behov for å spille med stadig høyere innsats for å oppnå den samme følelsen av spenning eller rus som tidligere.
 • Abstinenssymptomer: Du opplever rastløshet, irritabilitet og angst når du ikke spiller. Spillingen påvirker humøret ditt. 
 • Fortsetter til tross for konsekvensene: Selv om spillingen fører til store økonomiske konsekvenser, ødelagt forhold eller at du mister jobben fortsetter du å spille.
 • Flukt: Du bruker spilling som en måte å unnslippe fra problemer eller negative følelser.
 • Løgn: Du lyver om spillingen eller tyr til ulovlige handlinger for å dekke over din spilleavhengighet.
 • Jakter på tap: Du spiller for å vinne tilbake det tapte, ofte med økte innsats, eller begynner å låne penger for spille eller betale spillegjeld.

Har du opplevd slike problemer i mer enn et halvt år er du på vei til å bli spilleavhengig og dy bør oppsøke hjelp 1, 2) .

Spilleavhengighet
Photo by BRUNO CERVERA

Hva skaper spilleavhengige?

Faktorer som skaper spilleavhengighet
Figur: Faktorer som skaper spilleavhengighet

Spilleavhengighet er en kompleks problem som kan ha sine røtter i en kombinasjon av biologiske, psykologiske. sosiale og atferdsmessige faktorer. Noen viktige årsaker er:

Biologiske faktorer

Genetisk predisposisjon kan gjøre noen mer utsatt for spilleavhengighet enn andre. Hvis en av foreldrene dine lider av spilleavhengighet er sjansene for at du også skal bli spilleavhengig større. Foruten at arv påvirker sannsynligheten for å utvikle spilleavhengighet viser forskning at spilleavhengighet kan være et resultat av at hjernens belønningssystem har kommet i ubalanse og får for mye av signalstoffene serotonin, noradrenalin, dopamin og glutamat 3):

 • Serotonin er et molekyl som er viktig i regulering av humør og handlinger
 • Noradrenalin er knyttet til å ta sjanser og risikoadferd
 • Glutamat kan være involvert i problemspilleres typiske feilslutninger
 • Dopamin er sentralt i hjernens “belønningssystem” og frigjøres i i forbindelse med behagelige gjøremål som å spise god mat, ha sex, ta vare på andre og liknende. Problemet er at hjernen ikke skiller mellom sunne og usunne handlinger. Spilling øker dopaminnivået og gir oss en urealistisk positiv følelse knyttet til å spille. Dette påvirker hjernens belønningssystem, og tvinger oss til å søke mer spenning og øke risiko for å føle den samme gleden som før.

Psykologiske faktorer

Personer med andre mentale helseproblemer som depresjon, angst eller stress er mer tilbøyelig til å utvikle spilleavhengighet enn andre 1). Lav selvfølelse og en sterk trang til å unnslippe fra virkeligheten kan også være medvirkende faktorer. 

Forskning viser at spillere med lav impulskontroll ofte spiller fordi se søker spenning og utagering via spill. For andre er spillingen en form for flukt. De er engstelige og anspente og spiller for å flykte fra vanskelige følelser 3).

Sosiale forhold

Miljø og kultur spiller også en stor rolle for sannsynligheten til å utvikle spilleavhengighet. Eksponering mot spill i en tidlig alder, lett tilgjengelighet for gambling, og sosial aksept av gambling kan øke risikoen for spilleavhengighet.

Når det gjelder alder så viser forskning at jo yngre du er når du starter å spille, jo større er også sjansene for å utvikle avhengighet. Påvirkning fra venner og familie som spiller er også en viktig faktor for om en person utvikler spilleavhengighet eller ikke.  

Hvis du vokser opp i en familie som preges av lite indre samhold, har venner eller familie som ofte spiller på pengespill eller blir eksponert for mange ulike spillemuligheter øker også risikoen for å utvikle spilleavhengighet. Det samme gjør mobbing, da mobbing skaper sosial angst. Å isolere seg for å sitte inne og spille blir da løsningen for mange.

Atferdsmessige faktorer

Mønstre av atferd som belønnes kan forsterke spilleadferden. Opplevelsen av å vinne kan skap en falsk følelse av kontroll og håp om å vinne igjen, sin driver personen til å spille igjen.

Et sammensatt problem

Disse faktorene kan virke sammen og forsterker hverandre, og gjøre det vanskelig å bryte fri fra spilleavhengighet uten hjelp. Spilleavhengighet er som du skjønner normalt bare en del av et større problem. Ønsker du å unngå å bli spilleavhengig eller ønsker å kurere allerede eksisterende spilleavhengighet må du fokusere på også disse problemene, og ikke bare på din spilleavhengighet.

Spilleavhengighet er en medisinsk diagnose

I 2019 inkluderte Verdens helseorganisasjon dataspillavhengighet som en diagnose i ICD: – diagnosesystemet som Norge bruker. I diagnosesystemene ICD-10 og DSM-V er spilleavhengighet klassifisert som en psykisk lidelse som betegnes som «patologisk spillelidenskap» 2).

For å få diagnosen spilleavhengig kreves en grundig kartlegging av lege eller en annen profesjonell part. For at diagnosen kan settes, må dette ha vart i opp mot 12 måneder 1). For å få diagnosen må spillingen føre til en betydelig funksjonsnedsettelse, enten det gjelder helse, familieliv, jobb eller utdanning. 

Hvor mange er spilleavhengige i Norge?

Når det gjelder hvor mange som er spilleavhengig i Norge viser HeleNorge til en fersk befolkningsundersøkelse utført av Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning –  Spillforsk ved Universitetet i Bergen. De fant at 0,7% av befolkningen oppfylte kravene til dataspillavhengighet, mens 5% oppfylte kravene til problemspilling 1). Dette tallet gjelder dataspillavhengighet og ikke pengespillavhengighet.

Når det gjelder pengespillavhengigheten i Norge så falt den i 2007 når spilleautomater ble forbudt i Norge. 15.000 spillemaskiner forsvant da fra norske kjøpesentre og bensinstasjoner. Få år senere kom utbredelsen av nettkasinoer på Internett, og antall pengespillavhengige økte da igjen. Norge innførte da nye lover og regler som gjorde det ulovlig for kasinoer å markedsføre seg i Norge og muligheten for bankene til å stoppe banktransaksjoner til og fra nettkasinoer. Etter det har antall pengespillavhengige begynt å synke igjen. Antall pengespillavhengige sant fra 55.000 i 2019 til 23.000 i 2023. I tillegg er 93.000 personer i risikosonen 6).

Hvordan forebygge at spilleavhengighet oppstår?

Forebygging av spilleavhengighet krever en kombinasjon personlig, sosiale og regulatoriske tiltak. De regulatoriske tiltakene som omfatter lover og regler er det bare myndighetene som kan gjøre noe med. Effektive personlige og sosiale tiltak for å forebygge spilleavhengighet er:

Personlige tiltak

Det er flere ting du selv kan gjøre for å forebygge at spilleavhengighet ikke oppstår. Noen viktige råd i denne sammenheng er:

 1. Planlegg dagen din – Planlegg dagen din slik at du ikke har mye ledig tid som du kan bruke på pengespill. Husk at selv små gjøremål kan hjelpe deg å ikke tenke på spilling. Når planen er laget må du holde deg til den slik at du ikke skeier ut og begynner å spille istedenfor å gjøre den planlagte aktiviteten.

 2. Lag et budsjett – Sett opp et budsjett for hvor mye penger du kan bruke på pengespill per dag eller uke, og stopp når budsjettet er brukt opp.

 3. Ta jevnlige pauser – Ikke bli sittende i et nettkasino i timesvis for å spille. Ta jevnlige pauser for å få andre impulser og bryte transen du sitter i.

 4. Bryt faste mønstre – Å spille er en behagelig vane. For å unngå spilleavhengighet må du unngå at spillingen blir en vane. Prøv å bryt de faste mønstrene som ender med at du begynner å spille. Gå på butikken eller en tur for å få nye impulser istedenfor å ta opp mobilen for å spille. 

 5. Finn nye aktiviteter – For å bryte dine faste mønstre må du erstatte tiden du bruker på pengespill på andre gjøremål. Hvorfor ikke trene, lage mat, gå på besøk, lese en bok, se på en film eller høre på musikk?

 6. Ikke glem hvor fælt det føles å tape – Minn deg selv om den dårlige følelsen du får når du taper mye penger på pengespill. Følelser er det som stopper deg fra å spille istedenfor å gjøre noe annet.

Sosiale tiltak

For å forebygge at spilleavhengighet oppstår i samfunnet finnes det en rekke ting foreldre, skolen og storsamfunnet forøvrig kan gjøre. Noen effektive tiltak er:

 • Bevisstgjøring – Foreldre og skole bør så tidlig som mulig lære barn og ungdom om risikoen ved å starte med pengespill, tegn på spilleavhengighet og hvor de kan gå for å få hjelp.
 • Økonomisk forståelse – Ved å lære barn og ungdom så tidlig som mulig om de personlige økonomiske konsekvensene spilleavhengighet kan føre til, vil de bedre forstå risikoen og bli bedre i stand til å håndtere pengene.
 • Stresshåndtering – Lærer folk teknikker for å håndtere stress, angst og depresjon reduseres risikoen for at folk bruker pengespill som en fluktmekanisme.

Hva gjør bransjen for å forebygge spilleavhengighet?

Både Norsk Tipping og Norsk Rikstoto gir deg muligheten til å ta deg pauser for en periode som du selv bestemmer. De gir deg også muligheten til å stenge deg ute (ekskludere deg) helt fra pengespill. Den samme funksjonen tilbyr også norske bingoentreprenører som tilbyr online-spill 4). Norges Tipping har også en grense for hvor mye du kan tape. I dage er denne grensen 20.000 kroner i måneden 6)

De samme mulighetene finnes ikke på de utenlandske nettkasinoene. Dette skyldes at nettkasinoene ikke selv utvikler programvaren de benytter. Alle nettkasinoer leier programvaren de benytter av en av de store utviklerne.

Stadig flere forskere og utviklere tror at kunstig intelligens i fremtiden kommer til å bli brukt til å avdekke tegn på spilleavhengighet og ta de nødvendige handlingene for å stoppe spillingen. Hvor lang tid det tar før disse teknologiske mulighetene blir implementert er opp til myndighetene. Vi kan ikke forvente at nettkasinoene selv aktivt tar grep for å begrense sine egne inntekter, men de vil følge de lovpålagte kravene som myndighetene stiller.

Hvordan blokkere alle pengespill?

Ønsker du å stenge alle pengespill ute fra alle dine enheter (mobil, laptop og datamaskin) som har tilgang til Internett kan du installere et filter på alle dine enheter som sperrer tilgangen til alle pengespillselskaper på Internett. Filteret kan installeres på alle Window, Mac og Android enheter.

Ringer du Hjelpelinjen på 800 800 40 så hjelper de deg med å installere filteret (gratis lisens fra Gamban) på dine enheter. Filteret finnes også på nettsidene til Norsk Tipping og Spillavhengighet Norge.

Filteret hindrer ikke at spillselskapene kan sende deg tilbud via e-post og sms, her må du gjøre andre tiltak, som for eksempel å skifte e-postadresse.

Behandling

Spilleavhengighet kan heldigvis behandles. Vanlige behandlingsmetoder er terapi (f.eks. kognitiv atferdsterapi), medisiner, selvhjelpsgrupper og støtte fra familie og venner. 1 av 3 klarer å komme seg ut av spilleavhengighet på egen hånd 3), men oppsøker du profesjonell hjelp går det fortere å bli kvitt dine problemer med spilleavhengighet.

Effektive behandlingsmetoder

Noen effektive behandlingsmetoder mot spilleavhengighet er:

 • Kognitiv atferdsterapi (CBT) – Dette er en vanlig form for terapi som hjelper deg i å identifisere og endre negative tankemønstre og atferd knyttet til gambling. Terapeuten arbeider her med deg og alternativer til gambling.
 • Medisiner – Noen ganger kan medisiner som antidepressiva eller stemningstabiliserende midler være nyttig, spesielt hvis hvis du også har psykiske lidelser som depresjon eller angst. 
 • Selvhjelpsgrupper – Grupper som Anonyme Gamblere tilbyr støtte og fellesskap av personer som har lignende erfaringer. Deltakerne deler sine historier og støtter hverandre i å opprettholde spillefrie liv.
 • Rådgivning og terapi – En-til-en rådgivning med en psykolog eller rådgiver kan hjelpe deg med å forstå de underliggende årsakene til avhengigheten og utvikle strategier for å håndtere tran til å spille.
 • Familie- og nettverksstøtte – Involvering av familie og venner ka nvære viktig for å gi støtte og forståelse. De kan også delta i rådgivning eller terapi. 
 • Økonomisk rådgivning – Mange spilleavhengige har økonomiske problemer. Økonomisk rådgivning kan hjelpe dem med å få kontroll over økonomien og lage en plan for å betale gjeld.
 • Selvutestengelse – Du kan blokkere deg fysisk gjennom filtre og andre teknologiske løsninger i å få kontakt med nettsteder som tilbyr pengespill. 
 • Livsstilsendring – Gjennom å innføre positive livsstilsendringer som fysisk aktivitet, nye hobbyer og sunne vaner kan bidra til å redusere trangen til å spille og forbedre gen generelle livskvaliteten.

Viktige ressurser

Siden spilleavhengighet er en medisinsk diagnose har du krav på å få behandling. Ta kontakt med fastlegen, NAV, psykolog eller en av de mange støttetjenestene som finnes på nettet for hjelp hvis du har mistanker om at du lider av spilleavhengighet.

Viktige ressurser du kan ta kontakt med hvis du har et problem med spilleavhengighet er:

Det finnes også gratis fjernbasert behandling for spilleavhengige i Norge – http://spillbehandling.no/. Programmet går over 3 måneder hvor du får arbeidsoppgaver og ukentlige telefonsamtaler med oppfølging fra en terapeut.

Kilder:

 1. https://www.helsenorge.no/rus-og-avhengighet/dataspill-og-avhengighet/
 2. https://no.wikipedia.org/wiki/Spilleavhengighet
 3. https://nhi.no/sykdommer/psykisk-helse/diverse/spilleavhengighet?page=all
 4. https://hjelpelinjen.no/har-du-et-spilleproblem/
 5. https://snl.no/pengespill
 6. https://www.nrk.no/buskerud/norge-har-halvert-antall-spillavhengige-1.16396162