Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er en kjøpemodell?

Kjøpemodeller er en fellesbetegnelse for alle inntektsmodeller hvor kunden kjøper eiendomsretten til et produkt gjennom transaksjonen de inngår med virksomheten.

Kjøpemodellene kan grupperes i tre hovedgrupper:

  • Kontant betaling – kunden betaler hele kjøpesummen kontant når kunden overtar eiendomsretten til produktet.
  • Forskuddsbetaling – kunden betaler hele eller deler av kjøpesummen på forhånd, før de overtar eiendomsretten til produktet eller tjenesten. Dette er f.eks. ofte vanlig når vi bestiller en flybillett eller hotellrom.
  • Kreditt – vil si at kundens betaling av kjøpesummen utsettes i tid ved at kunden tilbys en finansieringsmulighet som gjør det mulig å kjøpe og overta eiendomsretten til produktet nå, men betale kjøpesummen senere. Vi snakker her om en eller annen form for finansieringsløsning. En inntektsmodell som er svært vanlig for kapitalvarer.

Kunden overtar eiendomsretten og risikoen

Kjøpemodellene skiller seg fra leiemodellene ved at kunden kjøper verditilbudet og overtar eiendomsretten til verditilbudet (produktet eller tjenesten). Noe som betyr at det videre ansvaret for verditilbudet som kjøpes blir kundens ansvar og ikke selgerens, i motsetning til leiemodellene hvor selgeren beholder eiendomsretten og står for drift og vedlikehold av verditilbudet. Dette kan være både en fordel og ulempe for såvel kunden som selgeren.

Ved at eiendomsretten overføres til kunden trenger ikke kunden å betale noe annet enn ett engangsbeløp for å beholde produktet. Siden de eier produktet kan de når som helst videreselge det til andre og de beholder hele fortjenesten. Noe som må sies å være en fordel for kunden. Ulempen er at de også overtar ansvaret for å drifte og vedlikeholde det korrekt. Går noe i stykker etter at garantien er løpt ut må kunden selv betale alle kostnaden og når produktet løper ut på dato må de kjøpe ett helt nytt. Det slipper de ved å velge en leiemodell.

Fordelen for selgeren er at de får et stort engangsbeløp til å dekke sine kostnader, men siden de samtidig overfører eiendomsretten mister de eventuell fremtidig prisstigning og muligheten til å få en løpende periodisk inntekt fra å drifte og vedlikeholde produktet for kundene, slik de får ved leiemodellene. 

Kontant betaling

Den dominerende inntektsmodellen i all fysisk handel i tusenvis av år vært kontant betaling, hvor eiendomsretten til produktet overføres automatisk til kunden når de betaler kjøpesummen:

  • cash (“med fysiske penger”)
  • elektronisk (kortbetaling)
  • andre verdigjenstander (2 sauer for 1 ku)

Denne inntektsmodellen medfører at risikoen for produktet overføres fra selgeren til kunden så snart betalingen er skjedd, med mindre garantier og lover tilsier noe annet. Skjer det noe med produktet før produktet får det levert i henhold til avtalen er det selgerens ansvar å utbedre mangelen, men så snart eiendomsretten går over til kjøperen er alt som skjer med produktet videre kundens ansvar.

Dette faktum oppfatter kunden selvfølgelig som en økonomisk risiko, noe som kan redusere sjansene for at de vil kjøpe produktet. For å kompensere denne frykten er det vanlig at selgeren tilbyr kunden:

  • Lang garanti
  • Pengene tilbake garanti
  • Gratis opplæring og service

En annen ulempe for kunden er at de må ha pengene tilgjengelig nå for å kunne kjøpe produktet. Ikke alle kunder har ubegrenset tilgang til penger. Jo dyrere produktet blir, jo færre vil ha råd til å kjøpe det. For å kompensere på dette må vi eventuelt tilby kunden eller annen form for finansiering eller kreditt.

En annen ulempe for selgeren er at denne forretningsmodellen gjør at de må gjøre ett nytt innsalg av produktet til kunden hver gang de ønsker at kunden skal skifte produkt eller oppgradere, istedenfor å gradvis bygge opp en stadig større kundeportefølje som automatisk oppgrader i selgerens tempo uten at selgeren trenger å foreta noen form for innsalg igjen via en leiemodell.

Forskuddsbetaling

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.