agenturer.no

Service er 1 av 6 konkurransevirkemidler en virksomhet kan bruke for å oppnå konkurransefortrinn. I denne artikkelserien lærer du hva service er og hvordan vi bruker service som et konkurransevirkemiddel i en markedsstrategi og markedsføringsmiks.

serviceService, engelsk for tjeneste, er et mye brukt ord i Norge, men med en utvidet betydning.

I markedsføringssammenheng brukes begrepet service og tjeneste om den ikke-fysiske ytelsen av verditilbudet de kjøper. Med verditilbud menes alt som oppfattes som kundeverdi for kunden før, under og etter kjøpet.

Eksempler på en tjeneste og service er for eksempel et telefonabonnement, en undervisningstime eller en bilreparasjon.

Service er også 1 av 6 konkurransevirkemidler enhver virksomhet har til rådighet for å gjøre sitt verditilbud mer attraktivt enn konkurrentenes verditilbud. 

Hva kjennetegner en tjeneste og service?

En tjeneste eller service kjennetegnes av:

  • Den er ikke-fysisk (noe du ikke kan ta og føle på)
  • Oppstår i et samspill og interaksjon mellom en tjenesteyter og en kunde
  • Den kan ikke lagres
  • Forbrukes samtidig som den oppstår

Service kan også defineres som:

den måten du forventer å bli behandlet på

Annonse

Hva er forskjellen mellom et produkt og en tjeneste?

tjenesteBegrepene produkt og service eller tjenester brukes innenfor markedsføringlitteraturen om hverandre, som om de skulle bety det samme. Selv om vi stort sett bruker de samme markedføringteoriene for å forklare hvordan vi skal markedsføre et produkt og en tjeneste finnes det allikevel mange signifikante forskjeller som det er viktig å være klar over. 

En tjeneste eller service kjennetegnes av:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg