Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Salgslederen har en lang rekke arbeidsoppgaver. Noen sentrale arbeids- og ansvarområder er:

salgsledelse
Salgsledelseskonseptet. Kilde: Kunøe, G. 2004

Strategisk planlegging:

Salgslederen har ansvaret for salgorganisasjonens salgsplanlegging. Det vil si utvikling av et langsiktig salgsmål mot en definert målgruppe som støttes av en salgsstrategi som forteller hvordan salgsmålet skal nås. Dette kalles strategisk planlegging.

Salgslederen står imidlertid ikke fritt til å velge overordnet salgsmål, da dette normalt er utledet av markedsmålet som angir målet med virksomhetens markedsføring og forretningsmålet som angir virksomhetens langsiktige resultatmål. Mål som legger sterke føringer for hvilke strategiske salgsmål som det er mulig for salgslederen å sette for salgsorganisasjonen. Det samme gjelder valg av salgsstrategi, da den må bygge under såvel virksomhetens markedsstrategi og forretningsstrategi for at virksomheten skal fremstå som en helhet utad i kundens øyne. 


Salgsplangging:

Den strategiske planleggingen skal lede frem til en salgsplan for salgsorganisasjonen som angir hvilket salgsmål som skal nås ovenfor hvilke målgrupper, og hvilken salgsstrategi som skal følges for å nå dette målet, med tilhørende salgsaktivitetsprogram som forteller hvilke salgsaktiviteter virksomheten har planer om å iverksette det kommende året for å støtte opp under selgernes salgsinnsats. Salgsplanens formål er å knytte strategier og aktiviteter sammen og inneholder strukturen virksomheten har valgt for realisere planen gjennom å peke ut den optimale måten å nå målene på.

Salgslederen har det øverste ansvaret for salgsorganisasjonens salgsplanlegging og bistå den enkelte selgeren i å utvikle en personlig salgsplan for sin egen innsats det kommende året. En individuell plan som godkjennes av salgslederen før den blir gjeldene og som den enkelte selger blir vurdert mot, og som har som formål å sørge for at den enkelte selger når sine salgsmål. Et mål som normalt er uttrykt i form av en månedlig salgsbudsjett ovenfor ulike målgrupper og/eller produktgrupper.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.