Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Key Performance Indicator eller kritisk suksessfaktor på norsk, forkortes gjerne til KPI. Key Performance Indicator er er en beskrivelse av de suksesskriteriene som er mest avgjørende (Key) for en virksomhetens suksess. De blir brukt som måleenheter som hele tiden indikerer om vi er på rett vei til å nå bedriftens overordnede mål og strategier eller ikke.

Kritiske suksessfaktorer (KPI) er bindeleddet mellom visjon og strategi på den ene siden, og operativ styring på den andre. Når virksomheten sine definerte KPI`er realiseres visjonen, og organisasjonen får den ønskede posisjonen i forhold til eiere, kunder, leverandører, konkurrenter og medarbeidere. De kritiske suksessfaktorene danner rammebetingelser for alle andre aktiviteter i organisasjonen, og det er derfor avgjørende at vi velger de riktige KPI-ene.

For å få oversikt over de kritiske suksessfaktorene må en sette opp et årsak-/virkningskart som viser hvilke kritiske suksessfaktorer som påvirker hverandre. Dette har også vist seg å være en god pedagogisk måte å kommunisere de kritiske suksessfaktorene på i organisasjonen.

Krav til en Key Performance Indicator (KPI)

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss