Domene og webhotell fra OnNet.no

Å sammenligne dagens komplekse organisasjoner med et teater er en analogi som er mye brukt i moderne ledelseteorier. Årsaken til sammenligningen skyldes at mange virksomheter idag kjennetegnes av at:

  • målene er så mangfoldige og vanskelige å gripe fatt i at de er vanskelig å styre etter
  • teknologien er underutviklet
  • forbindelsene mellom midler og resultater er dårlig forstått og effektiviteten nesten umulig å måle.

Både skoler, kirker og sykehus har disse karaktertrekkene.

Bedriftens fysiske omgivelser og utseende

En måte slike organisasjoner kan oppnå legitimitet på, er å opprettholde et ytre som er i samsvar med hvordan samfunnet synes de bør se ut. Dekorasjonen og kostymene bør være med andre ord være passende, akkurat som i et teaterstykke.

Kirker bør ha en bygning, religiøse kulturgjenstander og en passende antrukket prest. Sykehus bør ha et venterom, hvite vegger, uniformerte sykepleiere, godkjente psykiatriske fagfolk, sterile rom o.s.v. Det fysiske arbeidsmiljøet har med andre ord en stor symboleffekt for såvel de ansatte som kundene og er det som skaper førsteinntrykket kundene og ansatte får.

Ønsker virksomheten å posisjonere seg som en moderne, innovativ virksomhet med kvalitetprodukter innenfor sin bransje kan de ikke holde til i gamle nedslitte lokaler som ikke er malt de siste 10 årene, med gammelt nedslitt inventar. Den ønskede profilen vil da stemme dårlig med det fysiske førsteinntrykket de ansatte og kundene får når de oppsøker virksomheten.

Dette er noe alle virksomheter bør tenke på, da lokalene, dekoren og uniformeringen av lokalene og betjeningen skaper kundenes førsteinntrykk, som igjen avgjør sjansene for om et kjøp skal oppstå og hvordan servicen oppleves.

Tenk derfor nøye igjennom forhold som:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss