Lightspeed webhotell

Instrumentell betinging kalles også for operant betinging eller læring ved prøving og feiling.

Kundelojalitet oppnås gjennom kundetilfredsstillelse

I markedsammenheng er det en operant betinging tilstede ved alle varekjøp. Enhver vare som tilfredsstiller forbrukeren, vil med stor sannsynlighet bli kjøpt igjen. Holder ikke varen mål, minsker sannsynligheten for dette. Svaret på spørsmål om hva som skaper kundelojalitet er derfor svært enkelt å besvare:

kjøpet må resultere i tilfredsstillelse, tilfredsstillelse og atter tilfredsstillelse.

Men det å tilfredsstille forbrukerne er ikke lett. Kundene forandrer seg hele tiden. Vi må derfor lære hvordan deres kjøpsprosess, oppfattelse av kundeverdier og beslutningskriterier endrer seg konstant, samtidig som vi prøver å lære dem å forholde seg lojale til deg som leverandør.


Hva er instrumentell (operant) betinging?

Et klassisk eksempel på instrumentell betinget læring er følgende eksempel: Du kjøper et uke hvor på utsiden er klistret en pose som inneholder en sjampo, en såpe e.l.,  som du blir oppfordret til å prøve. Du kommer hjem og prøver denne sjampoen fordi du akkurat hadde gått tom for din vanlige sjampo. Du synes effekten var god, den luktet god og prisen var akseptabel. Du tenker ikke noe mer på denne sjampoen før du en stund senere får se den i butikkhyllen. Tilfeldigvis var kjøpemannen utsolgt på den vanlige sjampoen du bruker, du velger derfor den andre sjampoen. Den som du hadde fått en prøve på. For sikkerhetsskyld kjøper du to flasker. Fenomenet kalles instrumentell betinging, og kan illustreres gjennom følgende modell (Blindheim og Sætrang):

Aktiv læringsform som endrer atferd

Instrumentell (oerant) betinging går ut på at vi lærer ved å se på konsekvensene av våre handlinger. Mens det er umulig å lære mennesker og dyr til å endre sin atferd gjennom å bruke læringsprinsippet fra klassisk betinging, kan vi enkelt endre, forme og skape ønsket atferd gjennom instrumentell (operant) læring. Instrumentell betinging kan brukes til å lokke frem og stabilisere alle slags responser, og i motsetning til klassisk betinging hvor folk forholder seg passiv, forutsetter instrumentell læring at folk tar aktiv del i læringsprosessen (river sjampo av ukebladet, tar flasken ut av posen, heller sjampo i vått hør, masserer den inn og skyller ut m.m.).

Klassisk betinging                                = passiv læringsform
Instrumentell (operant) betinging     = aktiv læringsform

Law of effect (Thorndike effektlov)

Prinsippet om instrumentell betinging ble utviklet av Thorndike, mens B.F. Skinner står bak prinsippet om operant betinging. Forskjellene mellom deres to prinsipper for læring er minimal. og de benyttes derfor side om side for å forklare hvordan vi lærer av å vurdere konsekvensene av våre handlinger.

Thorndike sin effektlov (“Lav of effect“) forklarer hvordan vi vil vurdere konsekvensene av våre handlinger, og hvordan vi vil endre den som en følge av denne subjektive vurderingen. Et prinsipp som kan illustreres gjennom følgende enkle modell:

operant-betinging

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg