Domene og webhotell fra OnNet.no

På 1970 – tallet ble det avdekket alvorlige svakheter i samfunnsstyringen. Den Keynesianske politikk fungerte ikke lenger «etter oppskriften». Mange land begynte å oppleve staggflasjon. Dvs. stagnasjon og inflasjon samtidig. Den tiltagende stagnasjon i produksjonen, samt den økte arbeidsledighet og inflasjon skyldes keynesianismen mente kritikerne.

Når den keyanesianske politikk ikke lenger fungere tilfredsstillende, fikk den monetariske politikken anledning til å bli prøvd i praksis. Monitarismen fikk etter hvert en betydelig suksess – både teoretisk og praktisk.

milton-friedmanI 1980-årene dominerte monetaristiske synspunkter den økonomiske debatten både i USA og England. I USA hadde monetarismen status som en slags offisiell økonomisk politikk fra oktober 1979 til oktober 1982. Allikevel er Mrs. Thatchers «monetaristiske medisin» for å få orden på den britiske økonomien kanskje det mest kjente eksemplet på monetaristisk politikk.

Milton Friedman regnes som monetarismens far.

Monetaristisk politikk bygger på følgende forutsetninger:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.