Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

S – kurve er et hjelpemiddel i planleggings- og oppfølgingsprosessen som viser akkumulerte kostnader eller arbeidstimer (Lock, 2012). Kurven får en S – form da start- og sluttkostnadene er som regel lavest i begynnelsen av et prosjekt, øker i gjennomføringsfasen og avtar når prosjektet går mot avslutning. S-kurven vil være forskjøvet mot venstre eller høyere avhengig av om aktivitetene er orientert mot tidligste start eller seneste start (CPM).

Det beregnes tre forskjellig S – kurver i samme diagram. Disse tre kurvene er (Lock, 2012):

  1. Planlagt verdi – kostnader som er planlagt brukt i prosjektet. BCWS – Budgeted Cost of Work Scheduled.
  2. Virkelig kostnader – som har påløpt til enhver tid for å utføre de planlagte aktivitetene. ACWP – Actual Cost of Work Performed.
  3. Inntjent verdi – det utgjør verdiskapningen av utført arbeid i prosjektet. Dette beregnes ved å multiplisere ”prosent av arbeid fullført” med planlagt budsjett ved fullførelse, kalt BAC (budget at completion). BCWP – Budgeted Cost of Work Performed.

Ved hjelp av S-kurvene kan man fremskaffe viktig styringsinformasjon som (Karlsen, 2013):

Kostnadsavvik

Viser forskjellen mellom estimert kostnad og virkelig kostnad for en aktivitet. Et negativt tall betyr at utførelsen koster mer enn planlagt.

CV (cost variation) = BCWP – ACWP


Budsjettavvik

Dette avviket beregnes ved å ta planlagt verdi minus kostnader. Et negativt avvik betyr at prosjektet har brukt mer penger enn budsjettert hittil.

BV (budget variation) = BCWS – ACWP

Fremdriftsavvik

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.