Domene og webhotell fra OnNet.no

I innovasjonsprosessens forskjellige faser er det ulike praktiske virkemidler som kan
benyttes, men verktøy i seg selv er ikke nok for å inkludere medarbeiderne. Vi skal her se litt nærmere på hvilke ulike arenaer som kan være med på å fange opp idéer og synliggjøre forslagene. Arenaer lederens selv må ta initativ til å skape og benytte aktivt til å skape medarbeiderengasjement. 

For å skape et inovativt arbeidsmiljø, må lederen selv på initativet i arenaene under og kontinuerlig spørre sine medarbeidere følgende spørsmål igjen og igjen med entusiasme og ikke gi seg før vi har fått gode svar på dem:

  • Hvilke problemer har vi?
  • Hvordan kan vi løse disse problemene bedre, raskere, rimeligere og på en mer kundevennlig måte enn idag?

Lederen kan selv ikke forvente at medarbeiderne selv skal stille seg selv disse spørsmålene. Derfor må lederen ta initativet og spørre sine underordnede disse spørsmålene igjen og igjen til vi har fått satt spørsmålene på dagsorden og fått gode svar på dem. 

Møter

Møter er ofte et redskap for effektiv kommunikasjon, men de er ikke egnet til drive
utviklingen. På møter kan informasjon spres og utvikles på en effektiv måte. I tillegg blir
gjerne saker diskutert og ulike synspunkter kan komme frem. Møter kan i tillegg være med på å gi medarbeiderne overblikk, styrke teamfølelsen og være en arena for konstruktive tilbakemeldinger og ros. Møter og seminarer kan i tillegg styrke både det faglige og det sosiale miljøet på arbeidsplassen.

For eksempel kan “nye idéer” og “oppfølging” være et fast punkt på agendaen. På denne måten kan medarbeiderne være forberedt på at nye idéer kan fremmes, og at de blir holdt oppdatert på det som blir gjort mellom møtene.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.