Domene og webhotell fra OnNet.no

Lese tid (240 ord/min): 4 minutter
Amerikaner
Photo by Crystal Tubens

Amerikaner er et populært kortspill i Norge som passer sosiale lag. F.eks. når du er på hytta eller sitter hjemme sammen med noen kompiser for å spise en pizza. Amerikaner er ikke et barnespill, men passer barn fra 12-13 år.

Antall spillere

Amerikaner kan spilles av 3-5 personer, men 4 personer er best.

Antall kort

Alle 52 kort deles ut. Hvis spillerne ikke får like mange kort, må du ta vekk en eller flere toere. Jokere brukes ikke.

Kortenes verdi

Ess er høyest og to er lavest.

Meningen med spillet

Målet er å få flest poeng. Du får poeng ved å melde og ta flest mulig stikk, enten alene eller sammen med en hjelper.

Slik spiller du

En omgang i Amerikaner er delt inn i to deler. Først er det en meldingsrunde, og deretter spiller man om stikk.

Meldingsrunde

Stokk kortstokken og del ut alle kortene, uten jokere. 4 kort legges på bordet med forsiden ned. Når spillerne har fått oversikt over kortene sine, er det klart for en meldingsrunde. 

I meldingsrunden byr du på hvor mange stikk du skal ta, men du trenger ikke å ta stikkene alene. Den som melder høyest får tildelt en tilfeldig hjelper, med mindre den personen ikke melder “Amerikaner” som vil si å ta alle stikkene alene.

Spillerne melder hvor mange stikk de vil ha i tur. Den som delte ut kortene starter å by. Vi følger her solen. Når det er din tur har du tre valg:

  • Du kan si pass. Da er du ute av denne meldingsrunden, og kan ikke melde igjen
  • Du kan si et tall. Dette er det antall stikk du forplikter deg til å ta sammen med en tilfeldig hjelper.
  • Du kan si amerikaner. Dette er den høyeste meldinga, og betyr at du forplikter deg til å ta alle stikkene alene, uten noen medhjelper.

Dersom du ønsker å melde et tall, må du by ett høyere tall enn den som meldte før deg. Du kan by maksimalt så mange par som du har kort på hånda. Å si pass er alltid lov.

Vi fortsetter å melde rundt bordet så lenge folk vil by over hverandre. Det stopper enten når det bare er én igjen som ikke har sagt pass, eller noen har meldt amerikaner. Den som har den høyeste meldinga blir spillefører.

Den som blir spillfører (får meldingen) plukker nå opp de fire kortene som ligger på bordet og kan bytte ut ett eller flere av dem med kort de har på hånden.

Spill om stikk

Det spilles om stikk på vanlig måte. Hvis den høyeste meldinga er “Amerikaner”, spilles det uten trumf. Ingen er på lag, og spillefører begynner.

Spillet starter med at spillfører legger ned sitt første kort på bordet og spør om å få et kort i samme farge fra de andre spillerne. Fargen spillføreren legger ut blir trumf. 

Vanligvis legger spillefører ut sitt laveste kort i trumf fargen, og ber de andre om å få esset. Den som har kortet det spør etter spille det ut på sin tur. Denne personen blir spilleførers hjelper denne omgangen.

Spillefører og hjelperen samarbeider om å ta så mange stikk sammen som ble meldt, mens de andre spillerne hver for seg bare skal ta så mange stikk som mulig. Den som blir hjelper legger nå på det kortet spillfører spør etter for å vinne dette parret. Deretter legger vedkommende på et kort fra sin hånd.  Slik fortsetter det til alle kortene har blitt spilt.

Stikk

Hvor mange spillere som deltar avgjør hvor mange stikk det er mulig å ta.

  • 3 spillere: Max 16 stikk. Dvs. du kan by 16, 15, 14, 13 (osv.) stikk.
  • 4 spillere: Max 12 stikk. Dvs. du kan by 12, 11, 10, 9 (osv.) stikk.
  • 5 spillere: Max 10 stikk. Dvs. du kan by 10, 9, 8, 7, 6 (osv.) stikk. Vanligvis spilles det kun med 2 kort på bordet ved 5 spillere.
  • 6 spillere: Max 8 stikk. Dvs. du kan by 8, 7, 6, 5, 4 (osv.) stikk.

Stikk samles sammen enten ved å spille det høyeste kortet i runden eller ved det høyeste trumfkortet. Når en spiller har tatt et stikk, tas stikket inn og han/hun legger på et nytt kort.

Slutt

Omgangen er ferdig når spillerne er tomme for kort.

Poeng

Hvis høyeste melding er et tall

Dersom spillefører og medhjelperen til sammen får minst like mange stikk som meldt, får begge like mange poeng som meldingen. Klarer de ikke å ta like mange stikk som de har meldt, får begge like mange minuspoeng som antall stikk de skulle hatt.

De andre spillerne får ett poeng hver for hvert stikk. De samarbeider ikke, så hvis du klarer å ta to stikk og en annen spiller tar ett, så får du to poeng og han ett poeng.

Hvis høyeste melding er ‘amerikaner’

Hvis man melder og klarer Amerikaner, får man hele 52 poeng. Om man ikke klarer det, blir det 52 minuspoeng istedenfor!

Omstokk

Hvis du ikke får utdelt et billedkort (Konge, dame eller knekt) kan du kreve omstokking. Du kan også invitere til omstokk hvis alle melder «pass» i første runde. PS! At en spiller melder pass i første runde forhindrer ikke at de kan by i neste runde.

Andre spill

Amerikaner finnes ikke som et online spill så vidt oss bekjent. Andre ligende spill er Bridge, Whist, og Spardame.

Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.