Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien går vi igjennom hva et psykososialt arbeidsmiljø er og hvordan du skal gå frem for å skape et best mulig psykososialt arbeidsmiljø.

Når vi snakker om arbeidsmiljøet skiller vi vanligvis mellom:

  • Fysisk arbeidsmiljøet – utformingen av arbeidsplassen, arbeidsverktøy og andre fysiske forhold på arbeidsplassen
  • Psykososialt arbeidsmiljøet – alle mellommenneskelige forhold, enten de er mellom to medarbeidere eller lederen og medarbeideren.

Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

Psykososialt arbeidsmiljø er et samlebegrep som omfatter:

«mellommenneskelig samspill på en arbeidsplass, den enkeltes arbeid og hvordan dette virker på den ansatte, organisasjonskulturen og arbeidsmiljøet ellers»

Objektive kriterier for hva som er et godt psykososialt arbeidsmiljø kan er vanskelig å definere, men av betydning er gjerne:

  • Balanse mellom de krav og forventninger som stilles til en person og den stimulans og de læringsmuligheter som tilbys.
  • Mulighet for selvstendighet og kontroll i arbeidet.
  • Det sosiale samspillet i arbeidsfellesskapet.

Organisatorisk og sosialt arbeidsmiljø

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.