Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 12 av 16 artikler om Kalkulasjon

Handelsbedrifter, som f.eks. mat- , møbel- og klesforretninger, kjøper inn varer og selger dem videre uforandret. De tilfører altså ikke noe verdi til varene ved å bearbeide dem. Denne bransjen bruker litt andre begrep enn produksjonsbedrifter.

Vi skal vise dette med et eksempel hentet til kompendiet til Morten Helbæk (2014).


Inntakskost

Bedriften Defago AS kjøper inn 100 Blu-Ray-spillere for 50 000 kr. I tillegg til å betale for varene må de også betale frakt. Den totale varekostnaden kalles inntakskost (vi ser bort fra mva.).

inntakskost

Inntakskost per enhet blir dermed: kr. 52 000 / 100 = kr. 520

Utsalgspris

Bedriften har også faste indirekte kostnader som må dekkes. Derfor legger de på 150 % på inntakskost når de beregner selvkost for en Blu-Ray-spiller. I tillegg til dette legger de på 20 % fortjeneste for å beregne utsalgsprisen:

Bruttofortjeneste og avanse

Bruttofortjeneste og avanse viser hvor mye bedriften tjener før fradrag for indirekte kostnader. Regnet i kr blir bruttofortjeneste og avanse per enhet.

Bruttofortjeneste og avanse er altså det samme når vi regner det i antall kroner. Når vi regner det i % har de to størrelsene ulik betydning.

Bruttofortjeneste regnes i % av salgsinntekten (prisen):

Når vi selger for 100 kroner, sitter vi igjen med ca. 67 kr i bruttofortjeneste. Bruttofortjenesten viser altså hvor mange prosent av salgsinntekten som dekker indirekte kostnader + fortjeneste.

Avanse regnes i % av inntakskost:

Her legger vi altså til 200 % avanse på inntakskost for å finne salgsprisen. Avansen forteller hvor mye vi må «avansere» fra inntakskost for å finne salgsprisen.

Kilde:

 • Morten Helbæk, 2014 – https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/194597/Helbæk.pdf
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Kalkulasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Target Return Prising (Målretur prising)Kalkulasjon i servicebedrifter >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Priskalkulasjon : Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Selvkost og selvkostmetoden
 • Divisjonskalkulasjon etter selvkostprinsippet
 • Ekvivalenskalkulasjon
 • Bidragsmetoden
 • Kostnadoptimal produksjonsmengde
 • Vinningsoptimal mengde (vinningsoptimum)
 • Target Return Prising (Målretur prising)
 • Kalkulasjon i handelsbedrifter
 • Kalkulasjon i servicebedrifter
 • Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC-kalkulasjon)
 • Tidsdreven aktivitetsbasert kalkulasjon (TDABC)
 • Etikkorientert prissetting