Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 12 av 16 artikler om Kalkulasjon

Handelsbedrifter, som f.eks. mat- , møbel- og klesforretninger, kjøper inn varer og selger dem videre uforandret. De tilfører altså ikke noe verdi til varene ved å bearbeide dem. Denne bransjen bruker litt andre begrep enn produksjonsbedrifter.

Vi skal vise dette med et eksempel hentet til kompendiet til Morten Helbæk (2014).

Inntakskost

Bedriften Defago AS kjøper inn 100 Blu-Ray-spillere for 50 000 kr. I tillegg til å betale for varene må de også betale frakt. Den totale varekostnaden kalles inntakskost (vi ser bort fra mva.).

inntakskost

Inntakskost per enhet blir dermed: kr. 52 000 / 100 = kr. 520

Utsalgspris

Bedriften har også faste indirekte kostnader som må dekkes. Derfor legger de på 150 % på inntakskost når de beregner selvkost for en Blu-Ray-spiller. I tillegg til dette legger de på 20 % fortjeneste for å beregne utsalgsprisen:

Bruttofortjeneste og avanse

Bruttofortjeneste og avanse viser hvor mye bedriften tjener før fradrag for indirekte kostnader. Regnet i kr blir bruttofortjeneste og avanse per enhet.

Bruttofortjeneste og avanse er altså det samme når vi regner det i antall kroner. Når vi regner det i % har de to størrelsene ulik betydning.

Bruttofortjeneste regnes i % av salgsinntekten (prisen):

Når vi selger for 100 kroner, sitter vi igjen med ca. 67 kr i bruttofortjeneste. Bruttofortjenesten viser altså hvor mange prosent av salgsinntekten som dekker indirekte kostnader + fortjeneste.

Avanse regnes i % av inntakskost:

Her legger vi altså til 200 % avanse på inntakskost for å finne salgsprisen. Avansen forteller hvor mye vi må «avansere» fra inntakskost for å finne salgsprisen.

Kilde:

 • Morten Helbæk, 2014 – https://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/194597/Helbæk.pdf
Du leser nå artikkelserien: Kalkulasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Target Return Prising (Målretur prising)Kalkulasjon i servicebedrifter >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Priskalkulasjon : Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Selvkost og selvkostmetoden
 • Divisjonskalkulasjon etter selvkostprinsippet
 • Ekvivalenskalkulasjon
 • Bidragsmetoden
 • Kostnadoptimal produksjonsmengde
 • Vinningsoptimal mengde (vinningsoptimum)
 • Target Return Prising (Målretur prising)
 • Kalkulasjon i handelsbedrifter
 • Kalkulasjon i servicebedrifter
 • Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC-kalkulasjon)
 • Tidsdreven aktivitetsbasert kalkulasjon (TDABC)
 • Etikkorientert prissetting
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.