Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

JUST IN TIME – filosofien, heretter omtalt som JIT, kommer opprinnelig fra Japan, hvor Toyota Motors Company rundt 1970 utviklet en del nye tanker innenfor material- og produksjonsstyring.

just-in-time-filosofi

Planleggerne hos Toyota var opptatt av å fjerne alle former for sløsing, enten dette gjaldt sløsing med råmaterialer, arbeidskraft, maskiner, utstyr, produksjonstid, areal, papirarbeid eller andre ting som er nødvendig for å produsere. Sløsing ble definert som alt som lå over minimumsnivået for det som er påkrevd for å kunne produsere. Just in time filosofien fikk imidlertid navnet av amerikanerne, som sammen med europeere starten den rene valfart til Toyota og andre japanske bedrifter for å lære mer på 70- og 80 tallet (Kjell G. Hoff – 1995).

toyota-jit-system
Et eksempel på et JIT-system. Dette eksemplet er hentet fra Toyota Motors

JIT omtales ofte idag som produksjonssystemer som kjennetegnes av:

  • små seriestørrelser
  • korte omstillingtider og høy fleksibilitet
  • høy produktkvalitet fremskaffet gjennom bruk av moderne IT – teknologi.

Målet med JIT er (brukes som salgsargumenter under firma/produktpresentasjonen):

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss