Lightspeed webhotell

En segmentering analyse kan gjennomføres på mange måter, med bruk av ulike design og metoder.

En arbeidsmodell som kan brukes som et utgangspunkt for en segmentanalyse er denne:

 1. Foreta en pilotundersøkelse for å avdekke underliggende behov og preferanser.
 2. Velg segmenteringskriterier
 3. Utarbeid forskningsdesign og foreta datainnsamlingen
 4. Analysere datamaterialet i fire faser:
  a) Uni- og bivariate analyser for å skaffe oversikt over datamaterialet
  b) Faktoranalyse for å finne underliggende dimensjoner i datamaterialet
  c) Clusteranalyse for å finne segmentene
  d) Beskrivelse av segmentene slik at de lar seg bruke operative tiltak. Dvs. sørg for at segmentet oppfyller de generelle krav som er skissert opp i punket “Segmenteringskrav”.

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg