Domene og webhotell fra OnNet.no

En segmentering analyse kan gjennomføres på mange måter, med bruk av ulike design og metoder.

En arbeidsmodell som kan brukes som et utgangspunkt for en segmentanalyse er denne:

 1. Foreta en pilotundersøkelse for å avdekke underliggende behov og preferanser.
 2. Velg segmenteringskriterier
 3. Utarbeid forskningsdesign og foreta datainnsamlingen
 4. Analysere datamaterialet i fire faser:
  a) Uni- og bivariate analyser for å skaffe oversikt over datamaterialet
  b) Faktoranalyse for å finne underliggende dimensjoner i datamaterialet
  c) Clusteranalyse for å finne segmentene
  d) Beskrivelse av segmentene slik at de lar seg bruke operative tiltak. Dvs. sørg for at segmentet oppfyller de generelle krav som er skissert opp i punket “Segmenteringskrav”.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.