Innholdsstrategi


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 13 av 16 artikler om Kommunikasjonsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Det virkemiddelstrategien ikke forteller noe om, er hva innholdet i disse virkemidlene skal være. Innholdsstrategiens oppgave er:

å gi virkemidlene ett innhold gjennom å fortelle hva budskapet skal være.

Kjerne- og støtteinnhold

Å velge innholdstrategi innebærer valg, presisering og prioritering av kjerne- og støtteinnhold:

a) KJERNEINNHOLD:

 • Verditilbud – Hva selger virksomheten og hvem er kundene?
 • Behov – Hvilke behov dekker virksomheten og hvilke problemer løses?
 • Konkurransefortrinn – Hvorfor skal kundene kjøpe dette verditilbudet istedenfor konkurrerende?
 • Omdømme – Hvilket omdømme ønsker bedriften og hvilke assosiasjoner skal målgruppen gjøre seg når de blir eksponert for logoen eller ett av bedriftens verditilbud?

b) STØTTEINNHOLD: Innhold som bidrar til at kjerneinnholdet blir kommunisert. For eksempel gjennom å skape oppmerksomhet, interesse og troverdighet. Innebærer også en prioritering av bedriftens budskap etter hvor viktige de er. Kjerneinnholdet presiseres i forhold til:

 • Vei-visning – vise veien til verditilbudet (hvor produktet/tjenesten kan kjøpes) gjennom å gi dem presise anvisninger
 • Påminning – minne kundene om kjerne- og støtteinnholdet
 • Oppmerksomhet og interesse – velge innhold som skaper oppmerksomhet og interesse hos kundene, samtidig som det er i tråd med omdømme strategien.
 • Evaluering – gi kundene den informasjonen de trenger for å evaluere verditilbudet opp mot konkurrentene og treffe en beslutning om kjøp.
 • Pris – hva koster verditilbudet og hvordan kan det finansieres?
 • Handling – gi kundene informasjon som utløser den endelige kjøps handlingen eller andre handlinger vi ønsker kundene skal utføre.

Det finnes fem typer støtteinnhold som er relevante:

 1. Adreserende innhold
 2. Emosjonelt støtteinnhold
 3. Innhold som kan styrke kjerneinnholdets troverdighet
 4. Tiltaksinnhold
 5. Nyhetmarkering

Når innholdstrategien skal legges er kjerneinnholdet det sentrale elementet i strategien.

Prioritering av oppgavene

Prioriteringen av kjerneinnholdet bør skje etter tre kriterier:

 1. Viktighet for kunder i målgruppen
 2. Verditilbudets/bedriftens konkurransestyrke (dyktighet på beslutningskriterier)
 3. Andelen av kunder som ikke kjenner til eller har feil forestilling om verditilbudet/bedriftens posisjon.

Velger virksomheten å følge en merkevarestrategi, står den sentralt i innholdstrategien. Av spesiell stor betydning har her merkevareidentiteten og posisjoneringstrategien.

Tenk også grundig igjennom hvilken funksjon kommunikasjonvirkemidlene (f.eks. et nettsted) skal ha som et medium når virksomhetens innholdstrategi legges. Folk bruker f.eks. Internett fordi det dekker ulike behov. Spør deg selv om hvilke behov ditt nettsted skal dekke?

Hvilken funksjon har media?

Modellen under viser hvilken funksjon media generelt har i samfunnet og hvorfor folk benytter seg av alle de ulike mediene som finnes i samfunnet.

Generelt kan vi si at medias funksjon er å dekke vårt behov for informasjon om produkter og tjenester, nyheter, underholdning, spenning, kunnskap og kulturelle begivenheter, samtidig som de er en kilde til sosialt fellesskap og personlig identitet. Tenk deretter igjennom hva som får målgruppen til å velge enkelte medier, nettsteder og budskap fremfor andre.

Skal bedriften gjøre seg opp noen forhåpninger om å bli valg i konkurransen med de tusenvis av andre medier som finnes, må ditt medievalg oppfattes som bedre av målgruppen enn de mediene som konkurrerer om deres interesse og tid.

Modellen under viser hvilke variabler som påvirker folks valg av medier/nettsteder og hvilke budskap de velger å vise oppmerksomhet. Bruk gjerne modellen som utgangspunkt for nettstedets innholdstrategi, da den fanger opp de viktigste evaluerings- og beslutningskriteriene målgruppen vil legge vekt på når de skal velge hvilke nettsider de skal besøke og hvilke budskap de skal lese.

Budskapet

For nærmere informasjon om innholdstrategien viser vi til artikkelserien om budskapet, ide og tekst, hvor du vil lære alt du trenger å vite operativt når budskapet skal velges – selve essensen i innholdstrategien.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Kommunikasjonsplan

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Kommunikasjonsvirkemiddelstrategi (promotion-mix, også kalt virkemiddel-miks)Utformingstrategi >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Kommunikasjonsplan
 • Anbefalt arbeidsmodell for kommunikasjonplanen
 • Situasjonsanalyse (analyse av markedssystemet)
 • Valg av målgruppe, nivå for innsats og tidsplan
 • Kommunikasjonsoppgaver
 • Oppgavediagnose
 • Kommunikasjonsmål
 • Kommunikasjonstrategi
 • Push- og pull – strategier (trykk- og trekk kommunikasjon)
 • Omdømme (Corporate branding)
 • Kommunikasjonvirkemiddel
 • Kommunikasjonsvirkemiddelstrategi (promotion-mix, også kalt virkemiddel-miks)
 • Innholdsstrategi
 • Utformingstrategi
 • Media-strategi (media plan)
 • Implementeringsstrategi til kommunikasjonsplanen