Kategori: Konkurrenter

Artikler som går igjennom konkurrentbegrepet, forklarer hvordan du gjennomfører en konkurranse- og konkurrentanalyse for å velge en korrekt konkurrentstrategi.

implementeringstrategi

Konkurransefortrinn

Denne artikkelen er del 2 av 20 artikler i om Forretningsstrategi

Denne artikkelen er del 1 av 21 artikler i om Konkurransefortrinn

Denne artikkelen er del 11 av 20 artikler i om Research fasen

Denne artikkelen er del 8 av 16 artikler i om Konkurrent

Denne artikkelen er del 10 av 16 artikler i om Strategisk planlegging

Effekten man får ved å besitte og utnytte en eller flere ressurser eller en kompetanse som gir virksomheten viktige fordel(er) i konkurransen med andre virksomheter.

Les mer
konkurranseanalyse

Konkurrentanalyse («5 forces»)

Denne artikkelen er del 3 av 5 artikler i om Strategiske analyseteknikker

Denne artikkelen er del 8 av 21 artikler i om Konkurransefortrinn

Denne artikkelen er del 10 av 20 artikler i om Research fasen

Denne artikkelen er del 10 av 16 artikler i om Konkurrent

Denne artikkelen er del 24 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

En analyse av bedriftens omgivelser på et bransjenivå, og bygger på tesen om at konkurransefortrinn oppnås ved å posisjonere seg overfor de 5 konkurransekreftene på bestemte måter.

Les mer