Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 27 av 41 artikler om Merkevarebygging

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

Et merkes assosiasjoner kan endres ved å tilføre nye enheter til merket. Dette kan for eksempel være personer som har assosiasjoner man ønsker å knytte til merket, et objekt eller en annen merkevare (Keller 2003). Dersom man forsøker å tilføre nye assosiasjoner til en merkevare er det viktig å være klar over at dette kan påvirke de allerede eksisterende assosiasjonene. Derfor må man være nøye i utvelgelsen av hvilke assosiasjoner man ønsker å tilføre til merket, slik at det ikke skader de assosiasjonene man har og ønsker å beholde.

balanseteori
Balanseteori – Khanafiah og Situngkir, 2004:2

I Heiders ”Attitudes and Cognitive Organization” fra 1946 (sitert i Khanafiah og Situngkir, 2004) viser han ved hjelp av en ligning hvordan et objekt påvirker et annet, og hvordan dette igjen påvirker forbrukernes oppfatning av merkevaren, dette kalles Heiders balanseteori.

Ligningen er vist i figuren til høyre. Dersom merket f.eks. inngår et samarbeid med en kjent designer vil dette påvirke kundenes oppfatning, avhengig av kundenes assosiasjoner til samarbeidspartnere. Koblingen til et annet objekt vil endre merkevarens ligning, enten i positiv eller negativ retning.

Ettersom merkeholdningen avgjør hvilken effekter merkeassosiasjonene skaper, må vi endre holdningen til merket hvis vi ønsker å endre merkeholdningen. Noe som betyr at vi må behandle merkevarestrategien som en holdningsendring strategi hvis vi ønsker å endre de eksisterende assosiasjonene til et merke.

Du leser nå artikkelserien: Merkevarebygging

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Merkekjerne og merkeholdningMerkekjennskap og kjennskappyramiden >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Merkevareledelse og ledelsens rolle i merkevarebygging
 • Symboler i markedsføring og ledelse
 • Varemerke
 • Varemerke former
 • Private merker (EMV)
 • Merkevare
 • Merkevarebygging
 • Hvorfor merkevarebygging?
 • Hvilke fordeler gir en merkevare kunden?
 • Kommersielle krav til et merke
 • Arbeidsmodell for merkevarebygging
 • Målgruppe for merkevarebyggingen
 • Merkemål
 • Merkevarestrategi
 • Posisjonering som merkevarestrategi
 • Merkekonsept
 • Referanseramme, likhetspunkter og differensieringspunkter
 • Merkevareidentitet
 • Arbeidsmodell for posisjoneringstrategien
 • Bruker- og nytteposisjonering
 • Posisjonering og verditilbud
 • Kommunikasjon av virksomhetens posisjon
 • Merkeassosiasjoner
 • Høy/lav-involvering i kjøpsbeslutningen
 • Assosiasjonsnettverk
 • Merkekjerne og merkeholdning
 • Endring av assosiasjoner
 • Merkekjennskap og kjennskappyramiden
 • Merkepyramiden
 • Merkeverdi (Brand Equity-modellen)
 • Merkelojalitet (Brand Loyalty)
 • Oppfattet merkekvalitet og andre merkeaktiva
 • Merkeverdikjeden
 • Branded content strategier
 • Merkesamarbeid
 • Ingrediensallianser
 • Bruk av kjendis i markedskommunikasjon
 • Betydningen av opprinnelsesland
 • Internt omdømme (”employer branding”)
 • Intern merkebygging
 • Styring, kontroll, læring og vekst
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.