Domene og webhotell fra OnNet.no

Hjernen er koblet til nervesystemet som bl.a. overvåker organene, modellerer og prosesserer sanseinntrykkene fra sansene til handlinger og styrer atferden gjennom å kontrollerer alle signaler til/fra alle muskler og kjertler (effektorganene).

Inndeling av nervesystemet

Nervesystemet er en fellesbetegnelse for alt nervevev i kroppen og kan deles opp i:

  • Sentralnervesystem – (hjernen og ryggmargen) består består av nervecellene og nervefibrene i hjernen hvor de fleste beslutninger tas og ryggmargen som inneholder alle nervetrådene som går til og fra hjernen. Hjernen er inndelt i ulike sentra med forskjellige oppgaver. F.eks. styrer et senter følelser, andre styrer bevegelser, samordner bevegelser og kontrollerer kroppens hormonkjertler. Mellom de ulike sentra er det nerveforbindelser som påvirker og samordner signalene som går mellom sentrene og ut fra hjernen. Ryggmargen formidler signalene til og fra hjernen i fra kroppen. Ryggmargen består i høy grad av lange nervebaner som bringer nerveimpulsene opp og ned fra hjernen.
  • Det perifere nervesystemet – nerver utenfor sentralnervesystemet. Består av de perifere ryggmargs- og hjernenervene og tilknyttede ganglier, samt nerveceller i tarmsystemet. Sistnevnte kalles det enteriske nervesystem. Det perifere nervesystemets oppgave er å sende beskjeder mellom sentralnervesystemet og resten av kroppen.

nervesystemet

Det er viktig å være klar over at det finnes mange «koblinger» mellom systemene slik at nervesystemet totalt sett opererer som en integrert enhet.

Organisering av nervesystemet
Det perifere nervesystemetDet somatiske nervesystem
Det autonome nervesystemDet sympatiske nervesystem
Det parasympatiske nervesystem
Det enteriske nervesystem
Sentralnervesystemet (hjernen og ryggmargen)

Sentralnervesystemet

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss