Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 16 av 41 artikler om Digtal markedsføring >> SEO


Title og Meta Description angir hva som skal vises i SERP

Søker du etter “eStudie” i Google får du opp dette søkeresultatet.

title

Hvis du lurer på hvor Google får tak i overskriften og beskrivelsen av nettsiden som vises i søkeresultatet så er svaret:

“Den klikkbare overskriften i søkeresultatet får Google tak i gjennom å vise title-taggen til en bestemt nettside, mens beskrivelsen kommer fra nettsidens meta-description som er angitt sammen med title-taggen i nettsidens HEAD-seksjon”.

Som du skjønner så bestemmer du selv hvilken overskrift og beskrivelse av en bestemt nettside som skal vises i søkeresultatene til Google. Hva som skal vises bestemmer du selv ved å angi nettsidens ønskede:

 • Title-tag: Nettsidens klikkbare overskrift. En angivelse av hva denne nettsiden omhandler
 • Meta-Description: Beskrivelsen som vises sammen med title-taggen i søkeresultatene til Google.

Av den grunn er disse to taggene ekstremt viktig og noe du må bruke mye tid på for å vekke folks interesse for din nettside.

Title tag – den viktigste enkeltfaktoren

Nettsidens title tag er den viktigste enkeltfaktoren som avgjør nettsidens rangering i søkemotorene, sammen med selve tekstmengden om dette temaet på nettsiden.

Title-taggen er også den eneste taggen som påvirker din “click-through-rate“. Det vil si hvor mange som klikker på linken til din side i søkeresultatene. Dette ved at title-taggen er den klikkbare overskriften som kommer opp i søkeresultatene til Google, mens meta-description er beskrivelsen til overskriften som kommer opp i søkeresultatene (se illustrasjonen under).

title-tag Alle søke roboter betrakter sidens “TITLE” som den mest beskrivende delen av siden. I denne sammenheng er det verdt å merke seg at søkemotorene vil plassere de sidene som har søkeordet i sidens “Title” foran de sidene som kun har søkeordet i selve teksten i nettsiden. Dette gjør Title taggen til den viktigste enkeltfaktoren for nettsiden rangeringen i søkemotorene.

Tittelen på en nettside kan du alltid se øverst i den blå linjen i nettleseren din (se eks. under).

title-tag

Title taggen står alltid plassert i sidens HTML kode, i HEAD seksjonen, før BODY seksjonen starter.

For å kunne angi individuelle Title-tag og Meta-Description for hver enkelt side i WordPress kreves det at du installerer en utvidelse for dette. Vi anbefaler All-In-One-Seo til dette formålet. Etter at denne utvidelsen er installert vil du finne flere nye felter i TinyMCE (Tekst-Editoren til WordPress), under hovedruten hvor du angir sidens innhold (se illustrasjonen under).

Angivelse av title-tag i WordPress

Alle nettsider må ha en title – tag med sidens søkeord

Siden title – taggen er så viktig for rangeringen og presentasjonen av nettsiden i søkeresultatene til Google er det viktig at du går i gjennom alle dine nettsider og sjekker at alle er utstyrt med en unik beskrivende title – tag som er egnet til å selge nettsidens innhold og inneholder nettsidens søkeord/søkeuttrykk. Å unnlate å angi en title-tag i en side er det samme som å banne i kirken.

Sørg alltid for at alle søkeordene til nettsiden er inkludert i nettsidens “Title-tag“, men ikke list opp alle mulige søkeord i tittelen. Dette virker bare rotete, og vil garantert ikke gi ønsket effekt.

Ikke hver lat og bruk den samme Title-taggen for alle sidene. Dette reduserer garantert rangeringen. Ikke bruk standard titler som “Default”, “Untitle”, “New Page 1”.

Lag en konsis, beskrivende og motiverende title-tag

Lag en tittel (title-tag) for hver side som er konsis, beskrivende og motiverer folk til å klikke på linken til nettsiden. Ikke rams opp en rekke nøkkelord eller en meningsløs frase. Lag en grundig gjennomtenkt ”Title” for landingsiden. Selve forutsetning for å komme høyt opp i søkeresultatet til søkemotorene.

Sørg for at det er en sammenheng mellom Title-tag og sidens innhold

Sørg for at det er sammenheng mellom Title og sidens innhold. Det dummeste noen kan gjøre er å bruke en Title-tag som ikke har noe sammenheng med innholdet på landingsiden. Title-taggen skal angi hvilken informasjon siden innholder og får kun verdi, hvis sidens innhold støtter opp under søkeordene i Title-taggen. Mangler sammenhengen, mister hele taggen sin verdi.

Bruk korte Titel taggs

La Title-taggen være kort og konsis. Folk bruker bare noen sekunder på scanne siden for søkeresultatene som kommer opp, og da gjelder det å være kort og konsis slik at de klikker på linken din for nærmere informasjon.

Sørg for en søkeordtetthet på 100%

Søkemotorene tar også hensyn til avstanden mellom søkeordene. For eksempel i et søk for “elektronisk innkjøp” så vil en nettside med “title” tag som inneholder disse to ordene gruppert sammen rangere høyere enn en nettside med “title” tag som for eksempel “innkjøp kan gjøres elektronisk” hvor søkeordene i frasen er adskilt med to ord. Hvis du har sammensatte nøkkelord, dvs. søkeord som består av 2 eller flere ord, så anbefaler vi at søkeordtettheten i Title-taggen er 100%. Hvis nøkkelordet er Elektronisk innkjøp, så ikke bruk title tagger som for eksempel ”Innkjøp elektronisk gjør du her”. Bruk heller ”Elektronisk innkjøp gjør du her”. Dette øker søkeordtettheten fra 50% til 100% og øker rangeringen i søkemotorene.

Søkeordenes rekkefølge

Rekkefølge er viktig og et søk på “elektronisk innkjøp” vil gi et annet resultresat enn et søk på “innkjøp elektronisk”.

Hvor mage tegn og ord kan jeg bruke i Title-tag?

Jeg anbefaler at Title-taggen ikke er over 64 tegn, da Google ikke viser mer enn 63 tegn. Husk i denne sammenheng at mellomrom regnes som ett tegn. Hvor mange tegn de ulike søkemotorene viser er vist under:

 • Google viser inntil 63 tegn
 • Yahoo viser 112 tegn
 • Bing viser 70 tegn
 • Excite viser inntil 6 ord
 • Lycos viser 129 tegn
 • Hot Bot viser 105 tegn

Vi anbefaler at Title-taggen er på mellom 6 – 12 ord. Flere ord kan gjøre at ikke hele Title taggen blir indeksert eller vist i søkeresultatene. Færre ord Title taggen for generell og intetsigende.

Bruk av gjentagelser

Gjentagelser kan ha en gunstig effekt men da bør det gjøres på denne måten: Elektronisk innkjøp – slik får du mest ut av elektronisk innkjøp. Skriv aldri det samme ordet to ganger etter hverandre. F.eks.: “Rimelig domene. Domene fra kr. 95.-“. Dette oppfatter søkemotorene som spamming og siden kan da bli utestengt eller blir lagt langt ned i søkeresultatet.

Hvor mange ganger kan jeg gjenta et søkeord i Title-tag?

Søkeordet må gå igjen minst en gang i Title-taggen. Vi anbefaler at søkeordet går igjen maks 2 ganger i Title-tag, og at nøkkelordet aldri går igjen 2 ganger rett etter hverandre eller bare adskilt av et tegn. Dette for å unngå spamming mistanke.

Sørg for en Title Keyword Density på mellom 20-35%

Vi anbefaler en “Title keyword density” på mellom 20-35%. Det vil si at søkeordet utgjør mellom 20 og 35% av ordene i Title taggen. Høyere tetthet gjør at du kan bli mistenkt for spamming og bli ekskludert. Lavere gir lav relevans og lavere rangering.

Sørg for en Title-tag relevans på over 50%

Title tag relevans forteller hvor stor sammenheng det er mellom Title-tag og sidens innhold. Denne relevansen må være over 50% for at Title-taggen skal få full virkning.

Motiverer Title-tag til å klikke på titel linjen?

En ting er å komme på førstesiden i søkeresultatene til søkemotorene, men når man først har kommet dit gjelder det å få søkerne til å klikke på akkurat din link. Dvs. title linje. Title linjen må derfor selge budskapet som er knyttet til søkeordet.

Hvordan skille søkeordene i title-tag?

Mange lurer på hvilket tegn du skal bruke når du ønsker å ramse opp ulike søkeord i din title-tag. Hva er det beste alternativet? Komma (,), bindestrek (-), understrekning (_) eller strek (|)? Google svarer at du kan bruke hvilket som helst tegn, så lenge du holder deg unna understrekning (_). Dette tegnet binder to ting sammen. Det splitter ikke to ord.

Start titel linjen med sidens eller innleggets viktigste søkeord

Sart tittellinjen med det viktigste nøkkelordet. Forsøk deretter å følge på med flere nøkkelord.

Meta Description Tag

Beskrivelsen (meta-description) er et sammendrag av innholdet på siden og presenteres ofte sammen med tittelen (title-tag) når søkemotorene presenterer sine organiske søkeresultater. Det er ikke mange søkemotorer som bruker Descrption som kilde ved søk i følge søkemotorene selv. Fortsatt er det noen av disse tjenestene som bruker beskrivelsen som kilde – bl.a Hot Bot og Meta Crawler.

Tips: Ta alltid med viktige nøkkelord og fraser i beskrivelsen.

Utelater du description er det ingen katastrofe. Søkertjenesten plukker noen linjer fra tekstinnholdet og viser det sammen med tittellinjen. Likevel, bruk Description for sikkerhets skyld. Dessuten har du muligheten til å presentere sideinnholdet slik du ønsker via denne taggen. Våre meta-description anbefalinger er:

 • Sørg før at alle sider har en unik, konsis og beskrivende Description tag. Har siden ikke en description tag har du dårlig kontroll over hvordan siden blir presentert i søkeresultatene til søkemotorene. Ikke bruk en standardtekst på alle dine sider. Skreddersy denne taggen til title-taggen og innholdet på siden. Sørg for at folk får lyst til å klikke på linken når de leser description-tag.
 • Description tag bør bestå av mellom 12 – 24 ord.
 • En Description tag bør ikke inneholde mer enn 150 tegn, inkludert mellomrom. Søkemotorene viser ikke flere tekst når de presenterer søkeresultatene.
 • Inkluder nøkkelordet i Description tag, selv om det ikke påvirker rangeringen. Nøkkelordet blir markert i søkeresultatet de presenterer. Dette drar søkeren øyne ned mot din Description tag, da surferne scanner kjapt siden etter nøkkelordet de søkte etter når søkeresultatet presenteres.
 • Description taggens mål er å selge title-taggen. Dvs. gi nok tilleggsinformasjon til at de som leser dette får lyst til å klikke på linken som Title-taggen representerer.
 • Sørg for en Description relevancy på over 50%. Dette er et nøkkeltall som prøver å angi hvor stor sammenheng deg er mellom sidens innhold og Description tag. Denne relevansen bør være over 50%.
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Digtal markedsføring >> SEO

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << SEO : Content is king – innholdet avgjør rangeringen i GoogleSEO : Nettsidens overskrift (h1/h6) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Søkemotor
 • Søkemotoroptimalisering (SEO)
 • Søkemotormarkedsføring (SEM)
 • SEO rangering : Hva vektlegger Google ?
 • SEO strategi: Synlighet – trafikk – konverteringer
 • SEO : Konvertering – >> avgjør nettstedets lønnsomhet
 • Arbeidsgangen i et SEO-prosjekt
 • Domene påvirker søkemotorrangeringen (SEO)
 • Add-url : Få nettstedet indeksert i Google
 • On-Site SEO : Søkemotoroptimalisering av nettsiden
 • SEO mål og aviksanalyser
 • SEO : Valg av søkeord
 • Landingsside
 • Call to action (CTA)
 • SEO : Content is king – innholdet avgjør rangeringen i Google
 • SEO : Title og Meta Description er den viktigste SEO taggen
 • SEO : Nettsidens overskrift (h1/h6)
 • SEO : Alle bilder må ha en ALT-tag
 • SEO : Interne (inngående) og eksterne (utgående) lenker
 • SEO : Ankertekst må angis på alle linker
 • XML Site Map (nettsted kart)
 • Duplikatside
 • Meta-tags
 • Robots.txt
 • Responsiv design
 • 404 feilmeldingssider (File Not Found)
 • SEO : Mappe og filstruktur
 • Oppdater sidene dine jevnlig
 • Slik øker du hastigheten til dine hjemmesider
 • SEO : Bruk av ikke-søkemotorvennlig teknologi
 • Skjult tekst og koblinger i nettsiden
 • Cloaking
 • .htaccess tips alle webmastere bør vite om
 • On-Site SEO tips for Topp 10 rangering i SERP
 • Off-Site SEO : Lenkebygging, lenkestrategi og lenkeprogram
 • Off-Site SEO : Lenkebygging for en Topp 10 SERP rangering
 • Off-site SEO : Hvordan få inngående lenker til et nettsted?
 • Off-site SEO : Hva må du IKKE gjøre i ditt lenkeprogram
 • Råd for lokal søkemotoroptimalisering
 • Hvordan sette VERDI på søkemotoroptimalisering (SEO)?
 • Unngå “sandboks” (svartelistning av Google)!