agenturer.no

Rekrutteringsprosessen starter med at virksomheten blir klar over å ha et behov for en nyansatt. Dette kan skje ved at en person sier opp sin stilling, slik at virksomheten må gå ut i jobbmarkedet for å finne en erstatter for denne personen eller det kan være et resultat av interne forhold. F.eks. en omlegging av virksomheten, en utvidelse av kapasiteten eller ved at virksomheten går inn på nye forretningsområder. 

Uansett hva årsaken måtte være er det viktig at vi starter med en behovsavklaring.

Hva er en behovsavklaring?

Det gjør vi med å stille oss selv følgende spørsmål:

“Har vi virkelig behov for denne stillingen eller kan vi fordele arbeidsoppgavene på andre stillinger?”

For å besvare dette spørsmålet bør vi stille oss selv følgende oppfølgingsspørsmål for å svare på det overordnede spørsmålet:

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg