Brain mapping – tankekart

"Brain mapping" eller "tankekart" som det heter på norsk, er en av de mest effektive teknikkene du kan benytte for å huske viktig informasjon.

Læring

Prosessen hvor mennesker tilegner seg kunnskap, erfaring, vaner, reaksjoner og konsekvenser fra sanseinntrykk som de anvender i fremtidige situasjoner

Prosessen med å få autoriserte oversettelser: en guide

Er du en student som planlegger å studere i Norge? Da må du være kjent med prosessen med å skaffe oversettelser til dine utdanningsdokumenter

Bacheloroppgavens drøfting

Å drøfte vil si å diskutere et saksforhold, og denne diskusjonen skal foregå med argumenter.

Barcheloropgaven sin forside

Barcheloroppgavens førsteinntrykk er svært viktig. Studier viser at før sensor har begynt å lese oppgaven, vil de ha dannet seg et helhetsinntrykk

Gjør barcheloroppgaven til din jobbsøknad!

Det beste rådet vi kan gi til dem som skal begynne på sin barcheloroppgave er: Gjør barcheloroppgaven til jobbsøknad!

Delkapittel, avsnitt og tekstbinding i barchloroppgaven

Alle barchloroppgaver trenger en logisk oppbygd struktur som det er enkelt å finne fram og navigere i.

Språket i en bacheloroppgave

Språket i en bacheloroppgave skal være objektivt, formelt og klart. Det betyr at du bør være forsiktig med å bruke muntlig og hverdagslig språk.

Barcheloroppgavens kilder og litteraturliste

Tar vi utgangspunkt i åndsverkloven kan vi trekke opp følgende retningslinjer som gjelder for alle skrevne oppgaver.

Selektivt minne

Vi husker kun det vi selv ønsker å huske og glemmer resten

Lærenivåer

En modell som prøver å forklare hvilke ulike lærenivåer kunnskapen må gå igjennom for å bli "matnyttig" info som kan bli benyttet i det daglige liv.

Bevisst og ubevisst læring og hukommelse

Læringen skjer såvel bevisst som ubevisst. Forskere som har studert fenomenet mener at 75% av all vår læring er såkalt "ubevisst læring".

Hvordan få en karriere som sykepleier

Så du har bestemt deg for å bli sykepleier? Gratulerer! Sykepleie er en svært givende karriere som gir mange muligheter for personlig og faglig vekst.

Den komplette jobbintervju guiden

Klarer du å gjøre et godt førsteintrykk gjennom jobbsøknaden og CV-en du sender til arbeidsgiveren vil du bli innkalt til et jobbintervju.

Slik søker du jobb

Hvordan går du frem for å søke på en jobb når du er ferdig med din utdannelse eller ønsker nye utfordringer? I denne artikkelserien...

Karriereplanlegging – Hva slags jobb ønsker du og er du kvalifisert?

 Før du kan starte å søke på en ledig stilling må du gjøre deg opp en formening om hva slags jobb du ønsker deg...

Åpen søknad – slik skriver du den

Finner du ikke noen stilling ledig annonser fra en av dine “drømme arbeidsgivere” kan du sende dem en åpen søknad for å tilby dem...

CV – hva må en god CV inneholde?

Når du skal søke på en ledig stilling er det vanlig at du leverer arbeidsgiveren en jobbsøknad og en CV som utfyller hverandre. Start...

Slik skriver du en god jobbsøknad

Populære stillinger får inn mange søknader. De som leser jobbsøknaden din vil ha gjort seg opp en formening av deg og jobbsøknaden i løpet...

Før du skriver jobbsøknaden

Siden det er din jobbsøknad og CV som avgjør om du blir innkalt til et intervju, er det viktig at du legger ned mye tid i utformingen av jobbsøknaden

Fremtidens yrker – hva slags folk trenger vi i fremtiden?

Vi vet allerede mye om hva slags yrkesaktive vi trenger i fremtiden etter hvert som verden blir stadig mer digitalisert og globalisert.

Finn ledige stillinger

Å finne ledige stillinger du er kvalifisert for og som du ønsker å søke på kan være en lang og tidkrevende prosess. Følger du...

Forelesning

Et studie viser at studenter kan gå glipp av 6 av 10 forelesninger og fremdeles gjøre det godt på eksamen, men er det en god strategi?

Kognitiv læring : Kunnskapsfag vs. ferdighetsfag

Du lærer kunnskapsfag raskere enn ferdighetsfag i begynnelsen, men etter hvert som basiskunnskapen og erfaringen øker, blir resultatet motsatt.

Notatteknikk

På denne siden finner du en oversikt over de mest benyttede notatteknikkene i forbindelse med skolestudier og hvordan du kan bruke dem på en effektiv måte for å skape forståelse og huske kunnskapen.

Task Force eksamen

Du kan ha vært så flink som bare det hele semesteret, men tabber du deg ut på eksamen, er alt forgjeves. Derfor bør du ha en klar strategi.

Planlegg studiene og læringen

Planlegg det du skal lese! Det er faktisk viktig. Du skal gjennom et studium som antakelig er på flere tusen sider.

Aktiv læring (lesing)

Forståelse er grunnlaget for læring, men er i seg selv ikke nok. Du må lese aktivt og anstrenge hjernen mens du leser for å huske det.

Skaff deg oversikt over pensum

Mange gjør den feilen at de nærmer seg en lærebok på samme måte som en leser en hvilken som helst annen roman.

Ta kunnskapen ASAP i bruk

Den beste måten å lære og huske nye ting på, er å gjøre bruk av kunnskapen så raskt som mulig.

Kosthold og læring

Hold et variert kosthold for å optimalisere læringen. Hjernen trenger både proteiner, karbohydrater og fettstoffer for å fungere optimalt.

Kollokviegrupper og gruppearbeid

For at gruppen skal kunne fungere kan det være lurt å etablere en viss struktur og bli enige om visse retningslinjer fra starten av.

Barcheloroppgavens problemstilling og avgrensning

Å formulere en problemstilling så presist som mulig er vanskelig. Du må nesten alltid avgrense det teoretiske feltet for å gjøre dette overkommelig.

Metodekapittelet i Barcheloroppgaven

Metodekapitlet skal vise hva du har gjort (i oppgaven, forsøket, praksis), og hvordan du gjorde det.

Barcheloroppgavens avslutning

Noen oppgaver krever en konklusjon, mens andre kan greie seg med en oppsummering. Problemstillingen og forskningspørsmålene er her avgjørende

Bacheloroppgaven sin oppbygning

Disse retningslinjene følger en klassisk oppgavestruktur, og skal være en hjelp til å gi det faglige arbeidet en best mulig presentasjon.

Barcheloroppgavens teorikapittel

Teoridelen i bacheloroppgaven legger det vitenskapelige grunnlaget for empirien du velger å henter inn for å belyse problemstillingen

Bacheloroppgave

Oppgaven skrives det siste semestre og skal gi deg muligheten til å dokumentere din faglige kunnskap og innsikt i hva du har lært de 3 årene

Slik forbedrer du CV-en din med fokus på resultater og oppnåelser

Når en arbeidsgiver kun tar mellom 6-15 sekunder på å se en CV er det viktig at den viser frem de beste resultatene og oppnåelsene dine.

Den speilvendte Janteloven

Ønsker du å lære noe nytt, få folk til å høre på deg, prestere bedre enn gjennomsnittet eller bli en "vinnertype" må du starte med å ha troen på deg selv.

Hukommelse

Har man lykkes med å få oppmerksomhet, og fått mottakeren til å tolke inntrykket i tråd med intensjonene, er siste oppgave å få dem til å huske budskapet.