Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

I juli 2002 ble det vedtatt en forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakerens hjem.

Denne tar sikte på å regulere arbeidsforhold hvor hjemmearbeid benyttes/tilbys som en fast ordning, og gjelder ikke tilfeldige eller helt kortvarige tilfeller av arbeid hjemme.

I tillegg til den skriftlige arbeidsavtalen etter arbeidsmiljøloven § 55B og § 55C skal det inngås skriftlig avtale om hjemmearbeidet som minst omfatter:

  • omfanget av hjemmearbeidet
  • arbeidstid for hjemmearbeidet
  • eventuelle bestemmelser om når arbeidstaker skal være tilgjengelig for arbeidsgiver
  • dersom avtalen er midlertidig; forventet varighet
  • eventuelle bestemmelser om retten til å endre eller si opp avtalen om hjemmearbeid, frister for slik oppsigelse mv.
  • eventuelle bestemmelser om prøvetid for hjemmearbeidsordningen
  • eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr
  • eventuelle bestemmelser om saksbehandling, taushetsplikt og oppbevaring av dokumenter

Endringer i hjemmearbeidsforholdet skal gjenspeiles i avtalen.

I forskriften finner man også regler for Arbeidsmiljøet, Internkontroll og arbeidstid.

Kilde: Bedin.no

Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.