Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Oppsigelsestiden skal avtalen i arbeidsavtalen. Oppsigelsetiden løper vanligvis fra den første i hver måned etter at oppsigelsen ble gitt, men dette kommer an på hva som er avtalt. 

1-6 måneders oppsigelsestid

Vanligvis varierer dette i de fleste arbeidsforhold fra en til seks måneder, avhengig av hvor viktig det er for arbeidsgiver å ha en forutberegnelighet i forhold til avslutning av arbeidsforhold og nyansettelser (arbeidsrettsadvokater.no).


Arbeidsmiljølovens alminnelige oppsigelsesfrister

Oppsigelsestid er regulert i arbeidsmiljøloven § 15-3

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss