Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 21 av 23 artikler om Studieteknikk

    Denne artikkelen er del 36 av 46 artikler om Læring

Tre personer
Bilde: unsplash.com

Den beste måten å lære og huske nye ting på, er å gjøre bruk av kunnskapen så raskt som mulig. Dette kalles erfaringslæring, eller “learning by doing”. Bruk derfor enhver anledning til å øve og sette ut i praksis det du har lest.

Det finnes tusevis av måter å øve ny kunnskap på. Ta deg en ekstra jobb, engasjer deg i en forening/gruppe, hjelp en kollega, venn eller et familiemedlem. Hver kreativ og finn ut hvordan du kan praktisere den nye kunnskapen raskest mulig for å få erfaring om emnet. Jo mer erfaring du får, jo bedre skjønner du viktigheten og bruken av kunnskapen du har tilegnet deg.

Kunnskap uten erfaring har ingen verdi, mens kunnskap med erfaring som bekrefter, bygger opp under og nyanserer kunnskapen du har lært er “gull verdt“. Ikke la teoriene du har lært forbli teorier. Sett dem ut i livet og skaff deg egne erfaringer som gjør at du kan evaluere teoriene basert på egne erfaringer.

Viktigheten av å skrive egne notater, med egne ord, og raskest mulig ta kunnskapen i bruk, kan anskueliggjøres av følgende forskningsresultater:

Vi husker ca 30% av det vi ser, 50% av det vi ser og hører og 90% av det vi selv gjør.

Du leser nå artikkelserien: Studieteknikk

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Kollokviegrupper og gruppearbeidBruk av musikk og lyd i læring >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Håndbok i Studieteknikk
 • Den speilvendte Janteloven
 • Kognitiv læring : Kunnskapsfag vs. ferdighetsfag
 • Planlegg studiene og læringen
 • Skaff deg oversikt over pensum
 • Lærenivåer
 • Bevisst og ubevisst læring og hukommelse
 • Aktiv læring (lesing)
 • Leseteknikker
 • Notatteknikk
 • Brain mapping – tankekart
 • Kognitiv læring : Læringskurve, læreplatåer og pauser
 • Kognitive læringsprinsipper og råd
 • Hukommelse
 • Selektivt minne
 • Glemsel
 • Overlæring og repetisjon
 • Forelesning
 • Kollokviegrupper og gruppearbeid
 • Ta kunnskapen ASAP i bruk
 • Bruk av musikk og lyd i læring
 • Kosthold og læring
 • Task Force eksamen
 • Du leser nå artikkelserien: Læring

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << NotatteknikkBruk av musikk og lyd i læring >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Læring
 • Modell for personlig læring
 • Kompetanse
 • Bevisst og ubevisst læring og hukommelse
 • Enkeltkrets-, dobbeltkrets- og deuterolæring
 • Læringsprosessen
 • Læring-sirkelen
 • Lærenivåer
 • Læringsarena
 • Læringsteorier
 • Språk
 • Behaviorisme
 • Kognitivisme (kognitiv læringsteori)
 • Konstruktivisme
 • Sosialkonstruktivisme ( Sosiokulturell læringsteori )
 • Habituering (tilvenning og sensitivering)
 • Heuristikker og Biaser
 • Klassisk betinging
 • Instrumentell betinging (operant betinging)
 • Innsiktlæring (kognitiv læring)
 • Sosial læringsteori
 • Mestringstro
 • Sosial-kognitiv læring (observasjonslæring)
 • Erfaringslæring (“Learning by Doing”)
 • Vaner
 • Kognitive læringsprinsipper og råd
 • Kognitiv læring : Barn vs. voksne – hvem lærer raskest?
 • Kognitiv læring : Kunnskapsfag vs. ferdighetsfag
 • Kognitiv læring : Læringskurve, læreplatåer og pauser
 • Hukommelse
 • Selektivt minne
 • Glemsel
 • Overlæring og repetisjon
 • Brain mapping – tankekart
 • Aktiv læring (lesing)
 • Leseteknikker
 • Notatteknikk
 • Ta kunnskapen ASAP i bruk
 • Bruk av musikk og lyd i læring
 • Kosthold og læring
 • Pedagogiske læringsprinsipper
 • Kunnskap
 • Persuasion Knowledge Model
 • ELM-modellen (Elaboration Likelihood Model)
 • Fra individuell til organisatorisk læring
 • Menneskelig modning
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.