Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 36 av 44 artikler om Læring

    Denne artikkelen er del 20 av 24 artikler om Studieteknikk

Tre personer
Bilde: unsplash.com

Den beste måten å lære og huske nye ting på, er å gjøre bruk av kunnskapen så raskt som mulig. 

Bruk derfor enhver anledning til å øve og sette ut i praksis det du har lest. Ta deg en ekstra jobb, engasjer deg i en forening/gruppe, hjelp en kollega, venn eller et familiemedlem.

Det finnes tusevis av måter å øve ny kunnskap på. Hver kreativ og finn ut hvordan du kan praktisere den nye kunnskapen raskest mulig for å få erfaring om emnet. Jo mer erfaring du får, jo bedre skjønner du viktigheten og bruken av kunnskapen du har tilegnet deg.

Kunnskap uten erfaring har ingen verdi, mens kunnskap med erfaring som bekrefter, bygger opp under og nyanserer kunnskapen du har lært er derimot “gull verdt“. Ikke la teoriene du har lært forbli teorier. Sett dem ut i livet og skaff deg egne erfaringer som gjør at du kan evaluere teoriene basert på egne erfaringer.

Over 1.000 artikler her på kunnskapssenteret.com ble skrevet eller i det minste påbegynt mens jeg var student ved BI/NMH, hvor jeg utdannet med som Diplom Økonom og Diplom Markedsfører, med spesialisering i markedskommunikasjon og merkevarebygging. Artiklene skrev jeg for å skjønne stoffet og sammenfatte det viktigste jeg lærte med egne ord slik at jeg ikke glemte noe av dette til neste eksamen (REPITISJON – OVERLÆRING – AKTIV LESING). Dette gav resultater. Når jeg avsluttet studiene ved BI/NMH hadde jeg den beste snitt karakteren i BI-systemet de 3 siste årene.

For å motivere meg selv til å ville lære alle små detaljer innen alle fagområdene jeg måtte gjennom i forbindelse med studiene, samlet jeg mine notater i “kompendier” (sammendrag av pensumet). Disse kompendiene var lettskrevet og under 100 A4 sider, mens selve pensumet kunne være 10.000 sider lesestoff og 100 forelesningstimer. Her fikk studentene i klassen min et sammendrag av alt. Deretter solgte jeg dem til mine medstudenter og snart kom også studenter fra andre studiesteder med forespørsler til meg om å få kjøpt en kopi av kompendiene mine. Jeg tjente nå penger nok til å nesten finansiere disse private studiene, og jeg fikk satt ut lærdommen i livet og skrevet resume av alt jeg lærte meg egne ord og egne modeller. Dette har jeg aldri angret på.

Etter at studiene så var avsluttet i 1997 samlet jeg alle disse kompendiene og notatene og publiserte dem på kunnskapssenteret.com. Slik ble sidene du nå sitter å leser skapt – ut av mine skole notater.

Viktigheten av å skrive egne notater, med egne ord, og raskest mulig ta kunnskapen i bruk, kan anskueliggjøres av følgende forskningsresultater:

Vi husker ca 30% av det vi ser, 50% av det vi ser og hører og 90% av det vi selv gjør.

Du leser nå artikkelserien: Læring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << NotatteknikkMusikk og lydbånd i læring >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Læring
 • Modell for personlig læring
 • Bevisst og ubevisst læring og hukommelse
 • Enkeltkrets-, dobbeltkrets- og deuterolæring
 • Læringsprosessen
 • Lærenivåer
 • Læringsarena
 • Språk
 • Læringsteorier
 • Behaviorisme
 • Kognitivisme (kognitiv læringsteori)
 • Konstruktivisme
 • Sosialkonstruktivisme ( Sosiokulturell læringsteori )
 • Habituering (tilvenning og sensitivering)
 • Heuristikker og Biaser
 • Klassisk betinging
 • Instrumentell betinging (operant betinging)
 • Innsiktlæring (kognitiv læring)
 • Sosial læringsteori
 • Mestringstro
 • Sosial-kognitiv læring (observasjonslæring)
 • Erfaringslæring (“Learning by Doing”)
 • Vaner
 • Kognitive læringsprinsipper og råd
 • Kognitiv læring : Barn vs. voksne – hvem lærer raskest?
 • Kognitiv læring : Kunnskapsfag vs. ferdighetsfag
 • Kognitiv læring : Læringskurve, læreplatåer og pauser
 • Hukommelse
 • Selektivt minne
 • Glemsel
 • Overlæring og repetisjon
 • Brain mapping – tankekart
 • Aktiv læring (lesing)
 • Leseteknikker
 • Notatteknikk
 • Ta kunnskapen ASAP i bruk
 • Musikk og lydbånd i læring
 • Kosthold og læring
 • Pedagogiske læringsprinsipper
 • Kunnskap
 • Persuasion Knowledge Model
 • ELM-modellen (Elaboration Likelihood Model)
 • Fra individuell til organisatorisk læring
 • Menneskelig modning
 • Du leser nå artikkelserien: Studieteknikk

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Kollokviegrupper og gruppearbeidMusikk og lydbånd i læring >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Håndbok i Studieteknikk
 • Den speilvendte Janteloven
 • Kognitiv læring : Kunnskapsfag vs. ferdighetsfag
 • Planlegg studiene og læringen
 • Skaff deg oversikt over pensum
 • Lærenivåer
 • Bevisst og ubevisst læring og hukommelse
 • Aktiv læring (lesing)
 • Leseteknikker
 • Notatteknikk
 • Brain mapping – tankekart
 • Kognitiv læring : Læringskurve, læreplatåer og pauser
 • Kognitive læringsprinsipper og råd
 • Hukommelse
 • Selektivt minne
 • Glemsel
 • Overlæring og repetisjon
 • Forelesninger
 • Kollokviegrupper og gruppearbeid
 • Ta kunnskapen ASAP i bruk
 • Musikk og lydbånd i læring
 • Kosthold og læring
 • Studieteknikk: – Task Force eksamen
 • Slik kan du optimalisere studiehverdagen
 • Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.