Domene og webhotell fra OnNet.no

Alfred MarshallAlfred Marshall (26. juli 1842 – 13. juli 1924) var en av de mest innflytelsesrike økonomene i sin tid, og er kjent som en av grunnleggerne av nyklassisk økonomi.

I 1865 ble Alfred Marshall valgt til stipendiat ved St John’s College i Cambridge, og ble foreleser i moralfag i 1868. I 1877 giftet han seg med Mary Paley som han hadde vært professor i politisk økonomi for. Han måtte da forlate sin stilling som stipendiat ved St John’s College, Cambridge, for å overholde sølibatreglene ved universitetet. Han ble da den første rektor ved University College, Bristol, som var institusjonen som senere ble University of Bristol.

I 1885 ble han professor i politisk økonomi ved Cambridge, hvor han ble værende til sin pensjonisttilværelse i 1908. Studentene hans på Cambridge ble ledende skikkelser innen økonomi, inkludert John Maynard Keynes og Arthur Cecil Pigou. Marshall grunnla også Cambridge School som ga spesiell oppmerksomhet til økende avkastning, teorien om firmaet og velferdsøkonomi. 

Etter William Jevons død i 1882 ble Marshall den ledende britiske økonomen på den vitenskapelige skolen i sin tid. Fra 1890 til 1924 var Marshall den respekterte faren til det økonomiske yrket og for de fleste økonomer i halvt århundre etter hans død, den ærverdige bestefaren. Hans viktigste arv var å skape et respektert, akademisk, vitenskapelig fundert yrke for økonomer i fremtiden som satte tonen i feltet for resten av 1900-tallet.

Holdning til økonomi

Alfred Marshall ønsket å forbedre den matematiske strengheten i økonomi og transformere den til et mer vitenskapelig yrke. Når dette er sagt, må det legges til, at selv om Marshall tok økonomi til et mer matematisk streng nivå, ønsket han ikke at matematikk skulle overskygge økonomi og dermed gjøre økonomi irrelevant for lekmannen.

Marshall mente at økonomiens plikt var å forbedre folks materielle forhold i samarbeid med de sosiale og politiske kreftene. i samfunnet 

Alfred Marshall mente at noe måtte gjøres for å forbedre arbeidernes vilkår i samfunnet og fortsatte å bygge på Ricardos teorier, men med store forandringer. Den største var at Marshall ville utvikle en vitenskap om hvordan ting er, ikke hvordan de bør være. Han mente også at Ricardos største feil var at samfunnet ikke endret seg, men Marshall var da heller ingen politiker slik som Ricardo. Når det gjeller metode for vitenskapene var Adam Smith det store forbildet.

Selv om Marshalls økonomi ble annonsert som utvidelser og forbedringer av arbeidet til Adam Smith , David RicardoThomas Robert Malthus og John Stuart Mill, utvidet han økonomi bort fra sin klassiske fokus på markedsøkonomi og i stedet popularisert det som en studie av menneskelig oppførsel. Han bagatelliserte bidragene fra visse andre økonomer til arbeidet sitt, som Léon Walras , Vilfredo Pareto og Jules Dupuit, men anerkjente teoriene og innflytelsen til Jevons.

Principles of Economics

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.