Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 2 av 11 artikler om Hybrid-verdikjede

Lese tid (240 ord/min): 3 minutter

Dagens situasjon for små- og mellomstore virksomheter i Norge

I dag går stadig større andel av omsetningen i alle markeder gjennom de digitale verdikjedene som har vokst frem de siste årene, på bekostning av de tradisjonelle. Enkelte anslår at så mye som 80% av omsetningen i Norge kan gå gjennom digitale verdikjeder om 20 år. Dette vil i så fall skape dramatisk endringer for så vel næringslivet som samfunnet for øvrig. Om dette vil skje gjenstår å se. Det som imidlertid er sikkert er at stadig større andel av omsetningen vil gå over Internett på bekostning av de tradisjonelle detaljistene i nærmiljøet. 

Samtidig som den nettbaserte omsetningen vokser i takt med at vi blir fortrolig med å bruke vår mobil, pad og datamaskin til å handle med, endrer vi også våre medievaner og informasjonskildene vi bruker for å innhente informasjonen vi trenger for å treffe en beslutning om kjøp.

Mens avis og fjernsynsreklame var de dominerende reklamekanalene i Norge for 10 år siden, sammen med DM-, radio-, trafikk- og kinoreklame, er Internett idag tatt over førsteplassen som Norges viktigste reklamekanal, på bekostning av de tradisjonelle mediene som aviser, DM, fagpresse og ukepresse. Også dette er en varig trend som bare forventes å forsterke seg i årene fremover. Noe som tvinger alle virksomheter til å endre sine markeds- og kommunikasjonstrategier og måten de markedsfører og kommuniserer med sine kunder på.

Dagens utfordring for næringslivet

Spørsmålet  små- og mellomstore bedriftsledere må stille seg idag for å kunne overleve i morgendagens marked er derfor:

 • Hvordan skal vi markedsføre og selge våre produkter og tjenester i fremtiden?

Svaret “alle” kommer opp med er:

 • Økt satsning på Internett generelt, større fokus på egne nettsider og mer bruk av digital markedsføring

Selv om dette er et korrekt svar, gir det allikevel ikke nok informasjon til at man kan lage en forretnings- og markedsplan som skal sikre videre eksistens og vekst i fremtiden. For å kunne gjøre det trenger man en skikkelig forutsetninganalyse av situasjonen til virksomheten. En situasjonsanalyse som avdekker hvilke sterke og svake sider organisasjonen har og hvordan de kan bruke dem for å utnytte de mulighetene og styre unna de truslene som finnes i markedet og omgivelsene for øvrig.

Når dette er sagt, må det samtidig legges til at det ikke er noen grunn til panikk, så lenge man legger planene nå og ikke venter til “toget har gått”. Forretningene kommer ikke til å forsvinne fullstendig, selv om vil få stadig færre av dem fra år til år. Spesielt vil dette gjelde i “grisskrente” strøk, hvor befolkningstettheten ikke er stor nok til å kunne betjene et marked hvor en stadig mindre andel av omsetningen skjer over “butikkdisken”. 

Måten å “tenke butikk på” må imidlertid endres. Det samme må måten man markedsfører seg på, hvis man ønsker å kunne overleve i fremtidens marked som blir stadig mer digitalisert, med stadig mer kravstore kunder i et globalt marked.

Hvordan redde virksomhetens fremtid gjennom å utvikle en hybrid verdikjede?

For å hjelpe deg og andre små- og mellomstore bedriftsledere og markedsførere å planlegge fremtiden for å unngå å havne i disharmoni med markedet, har jeg skrevet denne artikkelserien som prøver å vise deg hvordan du bør gå frem for å lage en hybrid verdikjede for å markedsføre og selge virksomhetens produkter og tjenester på i fremtiden for å unngå å havne i disharmoni med markedet.

Sentralt i denne hybride verdikjeden står selvsagt virksomhetens eget nettsted som gradvis vil overta som virksomhetens viktigste markedsførings- og salgskanal i tiden fremover, i takt med at dagens eksisterende kunder blir klar over nettstedet og virksomheten får implementert alle kritiske tjenester for å dekke kundenes informasjonsbehov og forventninger til sluttresultatet i nettstedet.

Du leser nå artikkelserien: Hybrid-verdikjede

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Hybrid-verdikjedeStart med å ta en situasjonsanalyse som viser alle mulige verdikonfigurasjoner >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hybrid-verdikjede
 • Hvordan redde norske SMB bedrifter gjennom en hybrid verdikjede?
 • Start med å ta en situasjonsanalyse som viser alle mulige verdikonfigurasjoner
 • Sentrale spørsmål som må besvares før valg av verdikjede kan foretas
 • Den hybride-verdikjeden må bygge på ett langsiktige mål og strategi
 • Velg en forretningsmodell som passer den hybride-verdikjeden
 • Bygg den hybride-verdikjeden på systemanalytisk verdiledelse
 • Tegn opp og dokumenter din nye hybride-verdikjede
 • Operasjonalisere og implementere verdikjeden gjennom endringsledelse
 • Skriv en ny oppdatert forretningsplan, med delplaner
 • Avvikanalyser, evaluering og korrigering av verdikjeden
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.