Krysstabulering og marginalfordeling


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 2 av 13 artikler om Bivariat analyse
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Ved å koble sammen to frekvensfordelinger får vi en ny tabell som vi kaller for en krysstabell.

Kobling av to frekvensfordelinger = krysstabulering

Slike krysstabeller er sannsynligvis den analysemetoden som er best brukt innen markedsforskningen. Metoden er først og fremst anvendelig fordi den:

ikke stiller krav til målenivå.

marginalfordelingDe absolutte verdier (tallstørrelser) gjøres om til relative eller prosentandeler. Variablene i en krysstabell er nå nominalnivå, og alle variabler kan gjøres om til nominalskalaen.

Man kan også benytte krysstabeller på høyere målenivå så lange det er relativt få svarkategorier i hver variabel.

Blir det for mange kategorier, forsvinner oversikten. Det kan derfor være en ide å slå sammen noen kategorier hvis man har mange kategorier.

Tabellen under er et eksempel på en krysstabulering, og viser hvordan en gruppe arbeidere som har ulike arbeidstidsordninger oppga om de hadde fordøyelsesbesvær eller ikke:

 

Skift

Dagtid Totalt
  Absolutte tall I prosent Absolutte tall I prosent Absolutte tall
Har fordøyelsesbesvær

12

24

12

8

24

Har ikke fordøyelsesbesvær

38

76

140

92

178

Totalt

50

100

152

100

202

Kilde: Å forske på samfunnet – Knut Halvorsen.

Raden og kolonnen med summer (kalles marginalfordeling) representerer variablene fordøyelsesbesvær og arbeidstidsfordeling. Innmaten i tabellen er kombinasjon av de to variablene (krysstabulering). Den variabelen som en betrakter som den uavhengige settes på toppen av tabellen. Man skal bruke kategoriene av den uavhengige variabelen som basis for prosentuering, dvs. regne prosenten nedover i tabellen (Halvorsen -93).

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Bivariat analyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Bivariate analyser – analyse av to variablerEpsilon – et mål for samvariasjonens styrke og retning >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Bivariate analyser – analyse av to variabler
 • Krysstabulering og marginalfordeling
 • Epsilon – et mål for samvariasjonens styrke og retning
 • Parallell plott og trend
 • Trender og trendforlengelse (kurvefremskrivning)
 • Gruppegjennomsnitt og mediandifferanse
 • Mann – Whitney observator
 • Sammenligning av to medianer (Mann-Whitney-metoden)
 • Parvise sammenligninger
 • Korrelasjon og kovarians
 • Krysspriselastisitet
 • Priselastisitet
 • Inntektselasitisitet