Krysstabulering og marginalfordeling


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

Beskyttet innhold!

agenturer.no

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Hvorfor tegn et abonnement: Som medlem får du tilgang til denne og over 2.600 andre fagartikler. Samt over 200 artikkelserier du kan lese sammenhengene som en lærebok. Med over 4 millioner sidevisninger var eStudie.no Norges mest leste e-læringsportal ifjor.

Pengene tilbake garanti! Vi er så sikre på at du blir 100% fornøyd at vi gir deg en "pengene tilbake garanti". Skulle artiklene ikke leve opp til forventningene dine kan du kansellere årsabonnementet innen 24 timer etter at du tegnet det og få tilbake pengene dine.

Tegn abonnement!
    Denne artikkelen er del 2 av 13 artikler om Bivariat analyse

Ved å koble sammen to frekvensfordelinger får vi en ny tabell som vi kaller for en krysstabell.

Kobling av to frekvensfordelinger = krysstabulering

Slike krysstabeller er sannsynligvis den analysemetoden som er best brukt innen markedsforskningen. Metoden er først og fremst anvendelig fordi den:

ikke stiller krav til målenivå.

marginalfordelingDe absolutte verdier (tallstørrelser) gjøres om til relative eller prosentandeler. Variablene i en krysstabell er nå nominalnivå, og alle variabler kan gjøres om til nominalskalaen.

Man kan også benytte krysstabeller på høyere målenivå så lange det er relativt få svarkategorier i hver variabel.

Blir det for mange kategorier, forsvinner oversikten. Det kan derfor være en ide å slå sammen noen kategorier hvis man har mange kategorier.

Tabellen under er et eksempel på en krysstabulering, og viser hvordan en gruppe arbeidere som har ulike arbeidstidsordninger oppga om de hadde fordøyelsesbesvær eller ikke:

 

Skift

DagtidTotalt
 Absolutte tallI prosentAbsolutte tallI prosentAbsolutte tall
Har fordøyelsesbesvær

12

24

12

8

24

Har ikke fordøyelsesbesvær

38

76

140

92

178

Totalt

50

100

152

100

202

Kilde: Å forske på samfunnet – Knut Halvorsen.

Raden og kolonnen med summer (kalles marginalfordeling) representerer variablene fordøyelsesbesvær og arbeidstidsfordeling. Innmaten i tabellen er kombinasjon av de to variablene (krysstabulering). Den variabelen som en betrakter som den uavhengige settes på toppen av tabellen. Man skal bruke kategoriene av den uavhengige variabelen som basis for prosentuering, dvs. regne prosenten nedover i tabellen (Halvorsen -93).

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!
Rapporter en feil, mangel eller savn

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Bivariat analyse

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Bivariat analyse – analyse av to variablerEpsilon – et mål for samvariasjonens styrke og retning >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Bivariat analyse – analyse av to variabler
 • Krysstabulering og marginalfordeling
 • Epsilon – et mål for samvariasjonens styrke og retning
 • Parallell plott og trend
 • Trender og trendforlengelse (kurvefremskrivning)
 • Gruppegjennomsnitt og mediandifferanse
 • Mann – Whitney observator
 • Sammenligning av to medianer (Mann-Whitney-metoden)
 • Parvise sammenligninger
 • Korrelasjon og kovarians
 • Priselastisitet
 • Krysspriselastisitet
 • Inntektselasitisitet