Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 2 av 12 artikler om Dagens utfordringer

    Denne artikkelen er del 3 av 8 artikler om Holistisk Systemledelse (Innledning)

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

Svaret kan enkelt forklares slikt:

Dagens ledelseteorier ble laget før det digitale paradigme kom, samtidig som de fleste problemene i dagens organisasjoner skyldes at lederne har for få ideer om hvordan de skal møte utfordringene de står ovenfor.

Allerede i 1994 skrev Bolman & Deal i sin bok “Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse” at dagens ledere lever i ”selvpålagte” tvangstrøyer som gjør at de ikke klarer å bytte fortolkningsramme etter situasjon og problemstilling. De klarer ikke å se på gamle problemstillinger i et nytt perspektiv og angripe utfordringene med nye og kraftigere redskap, argumenterte de med rette for.

Spesielt fremtredende har dette problemet blitt etter den digitale revolusjonen.

Det digitale paradigme krever nye ledelseteorier

Problemet med dagens ledelseteorier er at de er skrevet av teoretikere som har:

 1. Lagt til grunn sin egen oppfattelse (bilde) av hvordan “verden ser ut” og “virker“, såkalte paradigme betraktninger
 2. Vært opptatt av å løse de organisasjons- og ledelseproblemer som var aktuelle på det tidspunktet de skrev sine ledelseteorier.

F.eks. er de fleste av dagens teorier skrevet lenge før den digitale revolusjonen kom. De tar derfor ikke hensyn til det digitale paradigmet sine rammebetingelser.

Siden en teori er et forenklet bilde av virkeligheten må det finnes en virkelighet som kan forklares før det er mulig å lage en teori. Problemet med dagens teorier er at ingen av dem forklarer hvordan virksomheter i en globalisert og et digitalisert kunnskapssamfunn skal operere, da ingen av virksomhetene som eksisterte på den tiden teoriene var skrevet opererte under slike forutsetninger.

Det nye digitale paradigme som vi lever under idag har skapt store samfunnsendringer og nye forventninger til såvel arbeidsplassen som sluttresultatet (produktet og tjenestene). Dette har gjort at de “gamle” teoriene ikke lenger er like gyldige i sin opprinnelige form. De må tilpasses den “nye virkeligheten” for å kunne brukes.

For å kunne gjøre dette trenger vi nye teorier og modeller som gir oss et mer korrekt “helhetsbilde av virkeligheten“. Det vil si teorier som forklarer hvordan “alt henger sammen med hverandre“, slik at vi igjen får “kartet til å stemme med terrenget“. Et slikt helhetsbilde prøver vi å gi gjennom teorien om Holistisk. Systemledelse.

Du leser nå artikkelserien: Dagens utfordringer

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Hvorfor trenger vi teorier og modeller?Hva kan vi lære av den historiske utviklingen? >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hvorfor trenger vi teorier og modeller?
 • Hvorfor trenger vi en ny ledelseteori?
 • Hva kan vi lære av den historiske utviklingen?
 • Hvordan kan vi spå fremtiden?
 • Informasjons – og kunnskapssamfunn
 • Digitalisering av verden, organisasjonen og hverdagen
 • Globalisering
 • Mer kravstore kunder
 • Stadig større og raskere endringer
 • Endrede medievaner
 • Nye handlemønstre som et resultat av nye medievaner
 • Ledelse gjennom samfunnsvitenskaplige metoder
 • Du leser nå artikkelserien: Holistisk Systemledelse (Innledning)

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Hvorfor trenger vi teorier og modeller?Hva kan vi lære av den historiske utviklingen? >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Innledning til holistisk systemledelse
 • Hvorfor trenger vi teorier og modeller?
 • Hvorfor trenger vi en ny ledelseteori?
 • Hva kan vi lære av den historiske utviklingen?
 • Hvordan kan vi spå fremtiden?
 • Hva er en organisasjon og hvorfor trenger vi dem?
 • Generell systemteori
 • Den konseptuelle foretaksmodellen
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.