Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Ledelse handler om å påvirke atferd og en leder har som oppgave å planlegge, beslutte, samordne og kontrollere ansattes atferd ved bruk av ulike strategier. Blant disse strategiene finnes det to hovedtilnærminger:

  • Det instrumentelle perspektiv (top-down ledelse)
  • Det kulturelle perspektiv (bottom-up ledelse)

Ut ifra et instrumentelt syn handler ledelse om å påvirke sitt eget og andres handlingsrom ved å bruke struktur og andre instrumentelle grep. I det kulturelle perspektivet fremstilles ledelse som et mellommenneskelig, relasjonelt og prosessuelt fenomen.

Top-down ledelse

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss