Lightspeed webhotell

Ledelse handler om å påvirke atferd og en leder har som oppgave å planlegge, beslutte, samordne og kontrollere ansattes atferd ved bruk av ulike strategier. Blant disse strategiene finnes det to hovedtilnærminger:

  • Det instrumentelle perspektiv (top-down ledelse)
  • Det kulturelle perspektiv (bottom-up ledelse)

Ut ifra et instrumentelt syn handler ledelse om å påvirke sitt eget og andres handlingsrom ved å bruke struktur og andre instrumentelle grep. I det kulturelle perspektivet fremstilles ledelse som et mellommenneskelig, relasjonelt og prosessuelt fenomen.

Top-down ledelse

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg