Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 12 av 27 artikler om Barnets utvikling

Lese tid (240 ord/min): 3 minutter

4-årsalderen er ofte en milepæl i utviklingen til ungene. Språket er godt utviklet, og de forstår hvordan ting henger sammen. De er veldig vitebegjærlige og kan trekke slutninger. Man kan forklare dem ting som det er.

4-åringer er stort sett er grei og enkel å ha med å gjøre. 4-åringer lystrer gjerne når du ber dem om noe, samtidig som de er stadig mer selvstendig. De er verdensmestere som kan og klarer det meste med litt hjelp fra foreldrene.

Konstant søken etter viten

4-års alderen kjennetegnes av en konstant søken etter viten. Noe som gjør at foreldrene gjerne begynner å lure på hvordan du skal svare barnet, og om det i det hele tatt er mulig å svare.

Spørsmål som “hvordan ser det ut inni magen til mauren?”, “hvorfor er det mørkt om natta?” og “hva skjer med maten når vi svelger?” kan kanskje besvares ved å fortelle det man vet med et enkelt språk. Å låne bøker om emnet kan også være lurt. Svar aldri barnet “fordi det er sånn”.

Kjønnsidentiteten utvikles

I denne fasen preges barn av et stort energioverskudd. De utvider den sosiale kretsen, får venner på samme alder og utvikler etter hvert kjønnsidentitet. De blir opptatt av både eget og andres kjønn og er interessert i forskjellene. Barnet opplever stadig oftere at det blir sammenlignet med andre, og at det kommer mer eller mindre heldig ut av slike sammenligninger.

Dette kan 4-åringen

 • Stå på ett bein i 4-5 sekunder, hinke og bruke hoppetau
 • Klatre opp bratte bakker
 • Kaste en ball, ta imot en ball med hendene, sparke en fotball ganske bra.
 • Begynne å sykle på tohjulssykkel med støttehjul frem mot 5 års alderen
 • Kneppe knapper
 • Gå på ski.
 • Klippe langs en strek.
 • Tegner en skisse av et menneske (hodefoting) og enkle tegninger av for eksempel dyr, blomster, biler eller båter.
 • En del kan skrive noen bokstaver eller navnet sitt.
 • Spiser med kniv og gaffel.
 • Gå opp og ned trapper uten å holde seg fast i noe.
 • Se at det ligger tre gjenstander på bordet uten å telle dem, men kan telle lenger.

Leker 4-åringer

Passende leker og aktiviteter for 4-åringer:

– Spill enkle brettspill 
– Begrens tv- og videotitting til maks to timer per dag
– Når de ser på tv, kan du se sammen med dem for å gjøre det mer interaktivt
– Gi dem enkle valg, for eksempel om de vil lese eller tegne
– Oppfordre til nysgjerrighet og utforskning
– Begrens ordet ”nei” 
– Vær tålmodig og lytt oppmerksomt når barnet prøver å forklare om sin nye oppdagelse
– Sett av tid hver dag til å snakke om hva barnet har opplevd

Sosialisering

For de fleste barn i tre–fireårsalderen er de sosiale kontaktene kortvarige, og de ser ofte ikke ut til å bety så mye. Det kommer for eksempel til uttrykk i evnen til å kunne dele leker. Barnet gir selv nokså lite sosialt i møte med andre barn og leker ofte best med barn som er litt eldre. Andre barn er først og fremst noe det kan ha nytte av til eget formål, og det ser ikke på dem som virkelige lekekamerater.

Vi finner likevel en del eksempler på at barn går inn i varige vennskap allerede i treårsalderen. De leker mye sammen, oppsøker hverandre og savner hverandre. Vennskap som dette vil i de fleste tilfeller virke gunstig inn på den sosiale utviklingen.

I løpet av denne fasen skjer det en endring når det gjelder forholdet til jevnaldrende. Fram mot fire–femårsalderen får barnet vanligvis et mye større behov for kontakt med andre barn, og det kontakter selv andre. Barnet er også villig til å strekke seg litt lenger for å få leken til å fungere. Det lærer seg etter hvert flere normer og regler for samvær, og samarbeidet med andre barn vil derfor flyte bedre.

Du leser nå artikkelserien: Barnets utvikling

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Barnets utvikling: 3 – åringenBarnets utvikling: 5 – åringen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Fødselen og tiden rett etter fødselen
 • Mor etter fødselen
 • Mat og drikke i ammeperioden
 • Barnets fysiologiske utvikling
 • Barnets sanseutvikling
 • Språk
 • Eriksons 8-trinnsmodell for menneskelig utvikling
 • Barnets utvikling: 0-12 mnd
 • Barnets utvikling: 1 – åringen
 • Barnets utvikling: 2 – åringen
 • Barnets utvikling: 3 – åringen
 • Barnets utvikling: 4 – åringen
 • Barnets utvikling: 5 – åringen
 • Barnets utvikling: 6 – åringen
 • Arv og miljø
 • Genetikk : Gen – kromosom – DNA
 • Utseende vårt er genetisk bestemt
 • Blodtype er genetisk bestemt
 • Øyenfargen avgjøres av genene
 • Hårfarge og hårtekstur – et resultat av genetikk
 • Høyde – et resultat av genetikk
 • Atletisk utseende og ytelse avgjøres av genetikk og miljø
 • Arvelige sykdommer
 • Arv (genetikk) forklarer bare vår grunnleggende atferd
 • Temperament
 • Intelligens (IQ)
 • Kreativitet
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.