Kategori: Skrivebordundersøkelse

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

skrivebordundersokelse

Skrivebordundersøkelse og sekundærdata

Denne artikkelen er del 19 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Denne artikkelen er del 2 av 16 artikler i om Datainnsamlingmetode

Denne artikkelen er del 1 av 26 artikler i om Sekundærdata

Denne artikkelen er del 19 av 20 artikler i om Metode

Denne artikkelen er del 4 av 20 artikler i om Research fasen

Hva er en skrivebordundersøkelse og sekundærdata? Hvordan lage og benytte en skrivebordundersøkelse? Hvilke feilkilder vil dataene ha?

Les mer