Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er et samvirkeforetak?

I følge MacPherson (gjengitt i Johnstad, 1998) kan et samvirke (kooperativ) defineres som:

«en autonom forening av personer som frivillig er forent for å møte felles økonomiske, sosiale eller kulturelle behov og forventninger gjennom et felleseid og demokratisk kontrollert selskap».

I forarbeidene til Loven om Samvirkeforetak (Samvirkelova) fra 2002 finner vi følgende definisjon av Samvirkeforetak (Gjems-Onstad, 2002):

«Organisasjonsformen samvirke er en måte å organisere økonomisk virksomhet på. Eiere er med som medlemmer på frivillig basis, og i samvirkene er eierne gjerne også de som produserer råvarene eller innsatsfaktorene»

Samvirkeorganisasjonene fungerer både som en interesseorganisasjon (forening) og en profesjonell tilbyder som driver økonomisk virksomhet på sammen måte som andre foretak (Røkholt, 1982). Det er dette som kalles samvirkets dualistiske (dobbelte) natur (Johnstad, 1998).

Et samvirke er en brukereid og -kontrollert virksomhet som fordeler nytte på basis av bruken. Barton (gjengitt i Johnstad, 1998) argumenterer for at et SA skiller seg fra annen virksomhet på bakgrunn av tre prinsipper:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.