Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er et samvirkeforetak?

I følge MacPherson (gjengitt i Johnstad, 1998) kan et samvirke (kooperativ) defineres som:

«en autonom forening av personer som frivillig er forent for å møte felles økonomiske, sosiale eller kulturelle behov og forventninger gjennom et felleseid og demokratisk kontrollert selskap».

I forarbeidene til Loven om Samvirkeforetak (Samvirkelova) fra 2002 finner vi følgende definisjon av Samvirkeforetak (Gjems-Onstad, 2002):

«Organisasjonsformen samvirke er en måte å organisere økonomisk virksomhet på. Eiere er med som medlemmer på frivillig basis, og i samvirkene er eierne gjerne også de som produserer råvarene eller innsatsfaktorene»

Samvirkeorganisasjonene fungerer både som en interesseorganisasjon (forening) og en profesjonell tilbyder som driver økonomisk virksomhet på sammen måte som andre foretak (Røkholt, 1982). Det er dette som kalles samvirkets dualistiske (dobbelte) natur (Johnstad, 1998).

Et samvirke er en brukereid og -kontrollert virksomhet som fordeler nytte på basis av bruken. Barton (gjengitt i Johnstad, 1998) argumenterer for at et SA skiller seg fra annen virksomhet på bakgrunn av tre prinsipper:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.