Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Prosesskart

For å skaffe seg en oversikt over virksomhetens prosesstyper i prosesshierarkiet bør man sette opp et prosesskart som viser hva hver prosess går ut på og hvilke samhørighetsforhold og koblinger som finnes til andre kjerne- og støtteprosesser. Et nyttig hjelpemiddel for å unngå å miste oversikten og overse viktige koblinger eller relasjoner som kan forbedres, effektiviseres, avsluttes eller rasjonaliseres på en eller annen måte.

Prosesskartet under viser hvordan en restaurant kan sette opp et prosesskart for å beskrive hva som foregår i restauranten.

prosesskart

Ideelt sett bør man sette opp et prosesskart for alle identifiserte prosesser. Først setter vi opp et prosesskart for alle isolerte prosesser. Deretter tegner man inn hvilke koblinger og samhørighetsforhold (relasjoner) som finnes mellom de ulike prosessene. Dette gir en visuelt oversiktsbilde som det er enklere å analysere og se mulighetene enn skriftlige og muntlige fremstillinger kan gi.


Målekort

For å overvåke prosessene for å avdekke eventuelle avvik fra kvalitetstandarden benytter vi oss av målekort og kontrolldiagram som viser hvordan prosessen oppfører seg over tid. Det vil si hvordan den varierer. Her skiller vi mellom normal variasjon som er slik prosessen oppfører seg – normalt. Og spesiell variasjon som skyldes en spesiell hendelse eller sammenheng. Figuren under viser et målekort med en slik variasjon.

Målkort

Prosessmålinger går ut på å avdekke spesiell variasjon for å iverksette tiltak som tar sikte på å normalisere variasjonen igjen hvis den er negativ. Det vil si er av en slik karakter at den skaper negativt (uheldige) prosessavvik og feil. Motsatt prøver vi å lære av positiv variasjon for å forbedre prosess flyten, integrasjonmekanismene, koblingene og relasjonene mellom del-prosessene og enhetoperasjonene.

Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.