Domene og webhotell fra OnNet.no

Prosesskart

For å skaffe seg en oversikt over virksomhetens prosesstyper i prosesshierarkiet bør man sette opp et prosesskart som viser hva hver prosess går ut på og hvilke samhørighetsforhold og koblinger som finnes til andre kjerne- og støtteprosesser. Et nyttig hjelpemiddel for å unngå å miste oversikten og overse viktige koblinger eller relasjoner som kan forbedres, effektiviseres, avsluttes eller rasjonaliseres på en eller annen måte.

Prosesskartet under viser hvordan en restaurant kan sette opp et prosesskart for å beskrive hva som foregår i restauranten.

prosesskart

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss