Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 5 av 15 artikler om Nasjonalregnskapet

Lese tid (240 ord/min): < 1 minutter

Realkapital (K)

Realkapital omfatter kapital i form av fysiske ting som produksjonsmidler, maskiner, fabrikker, bygninger og naturressurser.

For en bedrift utgjør produksjonskapitalen vanligvis deres realkapital. For en husholdning inngår boligen i realkapitalbeholdningen. Siden boligen yter forbruks tjenester over en viss tid kalles den konsumkapital.

Produksjonskapitalen og konsumkapitalen i et land utgjør til sammen landets realkapital. Realkapitalen kan derfor beregnes slik:

   Produksjonskapital
+ Konsumkapital
= Realkapital

Realinvesteringer (J/I)

Endringer i beholdningen av realkapitalen i løpet av året, kaller vi realinvesteringer.

Realkapital

+/- Beholdningsendringer

= Realinvestering

Bruttorealinvestering (J)

All anskaffelse av varer og tjenester som erstatter eller utvider beholdningen av realkapitalen, kalles bruttorealinvestering. I nasjonalregnskapet er brukes symbolet J for å uttrykke denne størrelsen.

Kapitalslit (D)

I løpet av et år vil realkapitalens verdi bli redusert på grunn av slitasje eller foreldelse. Denne verdireduksjonen kalles i nasjonalregnskapet og i samfunnsøkonomien for kapitalslit. I bedriftsøkonomisk sammenheng kalles kapitalslitet for avskrivninger.

Nettorealinvesteringer (I)

Differansen mellom bruttorealinvesteringer og kapitalslit, kaller vi nettorealinvestering. Dersom bruttorealinvesteringen er større enn kapitalslitet, får vi positive nettorealinvesteringer. Noe som betyr at realkapitalen har økt i perioden.

Bruttorealinvestering (J)

– Kapitalslit                 (D)

= Nettorealinvestering (I)

 

Du leser nå artikkelserien: Nasjonalregnskapet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Forskjellen mellom bedriftsregnskap og nasjonalregnskapFinanskapital og finansinvesteringer >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Introduksjon til nasjonalregnskapet
 • Nasjonalregnskapets formål og nøkkeltall
 • Kritikk mot nasjonalproduktberegningene
 • Forskjellen mellom bedriftsregnskap og nasjonalregnskap
 • Realkapital og realinvisteringer
 • Finanskapital og finansinvesteringer
 • Verdiskapning i et samfunn
 • Anvendelse av varer og tjenester (real ligningen)
 • Generalbudsjettligningen i en åpen økonomi
 • Opptjening og bruk av samfunnets inntekt – lukket økonomi
 • Opptjening og bruk av samfunnets inntekt – åpen økonomi
 • Faktorinntekt (R*) og driftsresultat
 • Utenriksøkonomi og utenriksregnskapet
 • Økonomisk vekstteori
 • Landets konkurranseevne
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.