Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er vinningsoptimal mengde?

Vinningsoptimal mengde, også kalt vinningsoptimum, er den salgs- eller produksjonsmengden hvor:

Grenseinntekten = Grensekostnaden

Fremstilt i et enhetsdiagram vil vinninsoptimum alltid være det punktet hvor DEK skjærer Priskurven (forutsatt at prisen er lik ved alle produksjonsmengdene. Varierer prisen legger vi DEI (Differenseenhetsinntekt) til grunn).

Vinningsoptimum er punktet hvor:

DEK = PRIS/DEI

Grenseinntekten er økningen i totalinntekten av salget, men grensekostnaden er økningen i totalkostnaden. Vinningsoptimal mengde angir med andre ord den mengden hvor marginalkostnaden (samme som grensekostnad) er lik marginalinntekten (samme som marginalnytte og grenseinntekt). Hva betyr så dette?

Mens kostnadsoptimal mengde forteller oss hvilken mengde og pris som gir virksomheten de laveste kostnadene angir vinningsoptimal mengde:

hvilken mengde og pris som gir virksomheten det største overskuddet.

Ettersom det normalt er viktigere for oss å vite hvilken salgspris og salgsmengde, eventuelt produksjonsmengde, som gir oss størst mulig overskudd fremfor å vite hvilken salgspris og salgsmengde som gir oss de laveste kostnadene, er vinningsoptimum viktigere å beregne enn kostnadsoptimum. 

Nedre- og øvre dekningspunkt

For å beregne vinningsioptimum må vi beregne hvilke inntekter og kostnader de ulike produksjons- og salgmengdene vil gi virksomheten. Denne beregningen viser oss dermed også virksomhetens nedre- og øvre dekningspunkt.

Med nedre- og øvre dekningspunkt menes:

Det pris- og mengdeintervallet hvor virksomheten vil gå med overskudd.

Mellom det nedre- og øvre dekningspunktet vil virksomheten tjene penger, da inntektene vil være større enn kostnadene. Utenom disse to punktene går bedriften med underskudd.

Nedre- og øvre dekningspunkt vil være punktene hvor:

SEK = DEK

SK = DK

Tegnforklaring:

SEK = Samlede enhetskostnader
SK = Samlede kostnader
DEK = Differanse enhetskostnader
DK = Differansekostnader

Årsaken til at det er viktig for oss å beregne nedre- og øvre dekningspunkt skyldes at det er lønnsomt for virksomheten å fortsette produksjonen eller salget så lenge salgsinntekten er høyere enn salgskostnadene (så lenge vi har nok kapasitet).

Vinningsoptimal pris

Vinningsoptimal pris er:

Den salgsprisen hvor virksomheten vil gå med størst mulig overskudd.

Vinningsoptimal pris er et nøkkeltall som kun er aktuelt å beregne for virksomheter som opererer under en markedsform og konkurransesituasjon som kjennetegnes av:

  • Monopol
  • Oligopol
  • Monopolistisk konkurranse

Dette fordi det kun er under disse markedsformene leverandørene selv står fritt til å sette prisen for et produkt eller en tjeneste. Virksomheter som operer på et marked med fullkommen konkurranse har ikke den luksusen at de selv kan påvirke prisen. De kan kun tilpasse seg hvilken mengde som er mest lønnsomt for dem.

Hvordan beregne vinningsoptimal mengde?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss