Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 10 av 10 artikler om Inntekt og lønnsomhet

    Denne artikkelen er del 10 av 16 artikler om Kalkulasjon


Hva er vinningsoptimal mengde?

Vinningsoptimal mengde, også kalt vinningsoptimum, er den salgs- eller produksjonsmengden hvor:

Grenseinntekten = Grensekostnaden

Fremstilt i et enhetsdiagram vil vinninsoptimum alltid være det punktet hvor DEK skjærer Priskurven (forutsatt at prisen er lik ved alle produksjonsmengdene. Varierer prisen legger vi DEI (Differenseenhetsinntekt) til grunn).

Vinningsoptimum er punktet hvor:

DEK = PRIS/DEI

Grenseinntekten er økningen i totalinntekten av salget, men grensekostnaden er økningen i totalkostnaden. Vinningsoptimal mengde angir med andre ord den mengden hvor marginalkostnaden (samme som grensekostnad) er lik marginalinntekten (samme som marginalnytte og grenseinntekt). Hva betyr så dette?

Mens kostnadsoptimal mengde forteller oss hvilken mengde og pris som gir virksomheten de laveste kostnadene angir vinningsoptimal mengde:

hvilken mengde og pris som gir virksomheten det største overskuddet.

Ettersom det normalt er viktigere for oss å vite hvilken salgspris og salgsmengde, eventuelt produksjonsmengde, som gir oss størst mulig overskudd fremfor å vite hvilken salgspris og salgsmengde som gir oss de laveste kostnadene, er vinningsoptimum viktigere å beregne enn kostnadsoptimum. 

Nedre- og øvre dekningspunkt

For å beregne vinningsioptimum må vi beregne hvilke inntekter og kostnader de ulike produksjons- og salgmengdene vil gi virksomheten. Denne beregningen viser oss dermed også virksomhetens nedre- og øvre dekningspunkt.

Med nedre- og øvre dekningspunkt menes:

Det pris- og mengdeintervallet hvor virksomheten vil gå med overskudd.

Mellom det nedre- og øvre dekningspunktet vil virksomheten tjene penger, da inntektene vil være større enn kostnadene. Utenom disse to punktene går bedriften med underskudd.

Nedre- og øvre dekningspunkt vil være punktene hvor:

SEK = DEK

SK = DK

Tegnforklaring:

SEK = Samlede enhetskostnader
SK = Samlede kostnader
DEK = Differanse enhetskostnader
DK = Differansekostnader

Årsaken til at det er viktig for oss å beregne nedre- og øvre dekningspunkt skyldes at det er lønnsomt for virksomheten å fortsette produksjonen eller salget så lenge salgsinntekten er høyere enn salgskostnadene (så lenge vi har nok kapasitet).

Vinningsoptimal pris

Vinningsoptimal pris er:

Den salgsprisen hvor virksomheten vil gå med størst mulig overskudd.

Vinningsoptimal pris er et nøkkeltall som kun er aktuelt å beregne for virksomheter som opererer under en markedsform og konkurransesituasjon som kjennetegnes av:

 • Monopol
 • Oligopol
 • Monopolistisk konkurranse

Dette fordi det kun er under disse markedsformene leverandørene selv står fritt til å sette prisen for et produkt eller en tjeneste. Virksomheter som operer på et marked med fullkommen konkurranse har ikke den luksusen at de selv kan påvirke prisen. De kan kun tilpasse seg hvilken mengde som er mest lønnsomt for dem.

Hvordan beregne vinningsoptimal mengde?

Den enkleste måten å finne denne kombinasjonen er å fremstille kostnadene og inntektene grafisk i et diagram. Dette kan vi gjøre enten ved å lage et totaldiagram som viser virksomhetens totale kostnader og inntekter eller i et enhetdiagram som viser inntektene og kostnadene per produksjons- eller salgsenhet.

Vinningsoptimal mengde er imidlertid langt enklere å beregne i et enhetdiagram enn i et totaldiagram. Samtidig som enhetdiagrammet kan gi oss langt mer nøyaktig og matnyttig informasjon enn totaldiagrammet. 

I eksemplet under har vi tatt utgangspunkt i et marked med fullkommen konkurranse. I et slikt marked vil prisen være lik differanseenhetinntekten fordi et slikt marked vil ha en vannrett etterspørselskurve. Hvis markedet ikke hadde hatt en vannrett etterspørselskurve måtte vi også beregnet differanseenhetinntekten for de ulike produksjonintervallene.

Mengde

STK

SEK

DK

DEK

   0

1000

2000

3000

4000

5000

  30 000

  75 000

  86 000

108 000

150 000

230 000

75

43

36

37,5

46

45 000

11 000

22 000

42 000

80 000

45

11

22

42

80

Fremstilt grafisk vil vinningsoptimal produksjonsmengde alltid være skjæringspunktet mellom DEK og DEI. Siden eksemplet vårt bygger på et marked med fullkommen konkurranse er vinnings optimum skjæringspunktet mellom DEK og priskurven

Ønsker du å finne ut i hvilket prisintervall bedriften vil gå med overskudd, legger man til grunn nedre- og øvre dekningspunkt. Mellom disse to punktene tjener bedriften penger (går med overskudd). Utenom disse to punktene går bedriften med underskudd. Nedre- og øvre dekningspunkt vil være punktene hvor SEK = DEK

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Inntekt og lønnsomhet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << ROI | Return On Investment (avkastning på investering)
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er penger?
 • Inntekt
 • Næringsinntekt, salgsinntekt og omsetning
 • Grenseinntekt og differanseinntekt
 • Hvordan øke inntektene?
 • Lønnsomhet (overskudd / fortjeneste / profitt)
 • Rentabilitetsanalyse
 • Kontantstrømanalyse
 • ROI | Return On Investment (avkastning på investering)
 • Vinningsoptimal mengde (vinningsoptimum)
 • Du leser nå artikkelserien: Kalkulasjon

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Kostnadoptimal produksjonsmengdeTarget Return Prising (Målretur prising) >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Priskalkulasjon : Hvordan kalkulere prisen?
 • Markedsorientert prissetting
 • Konkurrentbasert prissetting
 • Kostnadsorientert prissetting
 • Selvkost og selvkostmetoden
 • Divisjonskalkulasjon etter selvkostprinsippet
 • Ekvivalenskalkulasjon
 • Bidragsmetoden
 • Kostnadoptimal produksjonsmengde
 • Vinningsoptimal mengde (vinningsoptimum)
 • Target Return Prising (Målretur prising)
 • Kalkulasjon i handelsbedrifter
 • Kalkulasjon i servicebedrifter
 • Aktivitetsbasert kalkulasjon (ABC-kalkulasjon)
 • Tidsdreven aktivitetsbasert kalkulasjon (TDABC)
 • Etikkorientert prissetting