Demokratisk lederstil


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 20 av 41 artikler om Ledelsestiler
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


demokratisk

«Hva mener du?» stilen er den motsatte av den autoritære lederstilen og går ut på å la medarbeidere få være med på å påvirke beslutninger. Dette er den typiske Y-lederen i X/Y-teorien.

Brukes når medarbeiderne er «kompetente», men «uvillige» eller «upålitelige». Det vil si i situasjoner hvor medarbeiderne har:

god evne til å utføre oppgaven, men er usikker, mangler motivasjon eller har lav vilje.

En velegnet lederstil når vi ønsker at medarbeiderne tar mer ansvar og engasjerer seg mer.

Det kan imidlertid også føre til mange lange møter, beslutningsvegring og at medarbeiderne føler seg sjefsløse. Samtidig som den reduserer effektiviteten i verdiskapningen og gjør alle beslutningsprosesser lengre og vanskelige å forutsi fordi så mange kan komme med innspill, innsigelser og påvirke den videre prosessen.

Den demokratiske stilen handler om å bruke tid på de ansatte slik at de føler seg inkludert. Som en effekt at dette kommer de ansatte med ideer og innspill. Lederens holdning til de ansatte åpner for tillit, respekt og forpliktelse. Videre vil det oppstå fleksibilitet og ansvar som følge av at denne lederstilen lar hver enkelt være med og ta avgjørelser som vil påvirke målet.

Denne demokratiske lederstilen gjør at hver enkelt får et realistisk bilde av hva en kan og ikke kan klare å nå. Fordi hver enkelt skal bli hørt, kan denne lederstilen skape unødvendige lange møter hvor en rekke innspill flyter rundt og etterlater de ansatte forvirret og uten lederforbilde som tar tak. Dette kan føre til konflikter. Stilen fungerer best når lederen er usikker på neste trekk og trenger idémyldring fra sine ansatte (Goleman, 2000:8-9).

Denne stilen fungerer dårlig og har vist seg å skape ytterligere usikkerhet når medarbeideren ikke har tilstrekkelig evne eller kunnskap til å utføre oppgavene.

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Ledelsestiler

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Autoritære og kommanderende lederstilKameratslig / støttende lederstil >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Lederstil
 • Universelle- og situasjonsbestemte type/trekk- og atferdsteorier
 • Type I: Universelle type- og trekkteorier
 • Great Man teorien
 • Teori X og Teori Y – en grunnleggende ledelsesteori
 • Lederegenskaper
 • Type II: Universell atferdsteorier
 • Ledelsesrutenettet
 • Type III: Situasjonsbetinget ledertrekk
 • Leader – Member Exchange Theory
 • Den minst foretrukne medarbeider (LPC-skalaen)
 • Type IV: Situasjonsbetinget lederatferd
 • Sti-mål ledelse (A Path Goal Theory)
 • Situasjonsbestemt ledelse
 • Mixed Models of EI (Emosjonell intelligens)
 • Mulige personlighetstiler for ledelse
 • Lederstilmodell
 • Gründer / entreprenør
 • Autoritære og kommanderende lederstil
 • Demokratisk lederstil
 • Kameratslig / støttende lederstil
 • Selgende lederstil
 • Delegerende lederstil
 • Den høypresterende (pacesettende) stilen
 • Koordinerende lederstil
 • Spesialist lederstilen
 • Lederen som rollemodell
 • Karismatisk ledelse og positiv ledelse
 • Coaching
 • Lærere – ikke ledere eller sjefer
 • Faglige lederstiler
 • Lederen som doktor
 • Strategisk ledelse
 • Bolman & Deal`s 4-lederstiler
 • Strukturell leder
 • Human-resource-leder
 • Politisk leder
 • Symbolsk ledelse
 • Kunnskapsledelse
 • Management – ledelse
 • Hvordan velge rett lederstil etter situasjonen?