Domene og webhotell fra OnNet.no

gps-tracking

Hva er mobil overvåkning?

Med mobil overvåkning menes bruk av teknologier som GPS, mobilposisjonering, elektroniske kjørebøker, PDA og smarttelefoner til å overvåke hvor de ansatte befinner seg – både i sanntid og i ettertid.

Hvem bruker mobil overvåkning?

Mobil overvåkning brukes i stor grad i privat sektor hvor arbeidsoppgavene utføres utenfor arbeidsstedet. Eksempler på slike yrkesgrupper er sjåfører, vektere, fiskere, håndverkere, renholdarbeidere, feltselgere og service medarbeidere som jobber i feltet.

Feltteknologier som inkluderer mobil overvåkning benyttes også i offentlig helse- og sosialtjeneste, f.eks. ambullanse tjeneste og hjemmehjelp tjenesten.

Former for mobil overvåkning

Det finnes mange ulike former for mobil overvåkning. Det store mangfoldet kan grovsorteres slik:

Elektroniske kjørebøker:
Registrerer bruk av et kjøretøy for å dokumentere krav om kjøregodtgjørelse og til å kontrollere om kjøretøyet brukes til private skattepliktige formål eller ikke.

Digitale fartsskrivere:
Dokumenterer overholdelse eller brudd på kjøre- og hviletid bestemmelsene som gjelder for kjøretøy over 3,5 tonn.

Strekkode skanning:
Strekkode skanning er en mye brukt feltteknologi for å registrere hvor en vare befinner seg i feltet, hvilke varer som er levert til en kunde og når leveringen skjedde. Resultatet av skanningen sendes til arbeidsgiverens datamaskin, enten online eller når skanneren leveres tilbake til arbeidsgiveren ved arbeids slutt. All pakkedistribusjon er i dag basert på strekkode skanning for å kunne spore pakkene som sendes.

Strekkode teknologien brukes også av sikkerhetspersonell til å verifisere at de har vært innom ulike kontrollpunkter i en bygning eller industrifelt.

GPS tracking og -navigasjon:
GPS tracking er systemer som kontinuerlig registrerer, overfører og presenterer grunndata om ansatte i felten og feltaktiviteter. Teknologien består av 4 del teknologier:

  1. Et system av satelitter eid og drevet av det amerikanske forsvaret.
  2. En liten radiomottaker (GPS mottaker) på bakken som fortløpende registrerer satelittens radiosignaler og beregner GPS-mottakerens posisjon, bevegelse retning og hastighet.
  3. En mobiltelefon (GSM/GPRS-enhet) koblet til GPS-mottakeren som fortløpende overfører GPS-informasjonen (posisjon, retning og hastighet) til arbeidsgiverens datamaskin.
  4. Et dataprogram på arbeidsgiverens datamaskin som bearbeider mottatt GPS-informasjon og presenterer resultatet på et kart på skjermen.

Bevegelses detektorer og sensorer:
Det finnes mange ulike former for bevegelses detektorer som i dag benyttes for ulike former for mobil overvåkning. En type er de som ofte brukes i kjøretøy for å registrer de ansattes kjøreatferd – hastighetsøkninger, oppbremsninger, støt og slag, krenkelser, rotasjoner o.l. De kan også brukes til å avdekke om dører er lukket og om et bensin lokk er blitt åpnet med tanke på drivstoff tyveri.

CCTV- og web/mobil kameraer:
Drosjenæringen som har prøvd å installere Cctv kameraer i drosjene som sender signalene tilbake til drosjesentralen for å øke passasjerenes sikkerhet i bilene, har hatt stor suksess hvor dette er prøvd ut. Det samme har Politiet hatt i alle de årene de har brukt kameraer i sine biler. I dag hvor alle mobiltelefoner og nettbrett leveres med både GPS-tracking og gode integrerte video kameraer som kan overføre bildene og videoen live til en sentral, vil i tiden fremover se en eksplosjon i bruken av slik teknologi i mobile overvåkningssystemer.

Flåtestyring:
Registrerer hvor virksomhetens utstyr (ansatte, kjøretøy, utstyr og varer) til enhver tid befinner seg, slik at de kan fjerndirigeres og spores på en hensiktsmessig måte. I dag har omtrent 10% av fagorganiserte virksomhetene i Norge flåtestyring på en eller annen måte.

Mobile forretningsplattformer:
Datasystemer som leveres gjennom håndholdte enheter (smarttelefoner, PDAer, nettbrett og bærbare pcer). Systemene kan inneholde ulike former for funksjonalitet, f.eks. elektronisk kjørebok og flåtestyring. Felles for disse systemene er at de gir de ansatte til å hente ut og registrere informasjon direkte i arbeidsgiveres databaser og datasystemer.

Flåtestyring kombineres ofte sammen med andre kontrollsystemer

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.