Styrets opplysningsplikt

Styrets opplysningsplikt

Styret og dets medlemmer har en utstrakt opplysningsplikt. En opplysningsplikt som stort sett er nedfelt i lovverket. Vi skal ikke her komme inn på opplysningsplikten styret har når det gjelder brudd på lovgivningen ovenfor myndighetene (NAV, Skatteetaten, Politiet osv), men konsentrere oss om de forholdene som ellers ville vært belagt med taushetsplikt. Denne artikkelen må derfor leses i lys av artikkelen om styrets taushetsplikt.

Ovenfor generalforsamlingen

Generalforsamlingen er øverste myndighet i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. De kan ved alminnelig flertall pålegge styret å gi generalforsamlingen en hvilken som helst opplysning om selskapets forhold, jf. asl. og asal. § 5-1.

Slik opplysningsplikt gjelder også for taushetsbelagte opplysninger. Også opplysninger som er undergitt taushetsplikt i henhold til avtale med tredjeperson kan generalforsamlingen pålegge at blir fremlagt. Lovbestemt taushetsplikt, som for eksempel innsideopplysninger i henhold til verdipapirhandelloven § 3-4, er imidlertid ikke underlagt slik opplysningsplikt (Knudtzon, 2018).

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.