Kategori: Feilkilder

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

reliabilitet

Reliabilitet

Denne artikkelen er del 13 av 16 artikler i om Feilkilder

Reliabilitet – eller pålitelighet – er knyttet til hvorvidt undersøkelsen representerer den virkelige situasjonen. Reliabilitets begrepet tar med andre ord for seg hvordan undersøkelsen er gjennomført.

Les mer
matvaner

Sosialkonstruktivisme ( Sosiokulturell læringsteori )

Denne artikkelen er del 7 av 33 artikler i om Kunnskap

Denne artikkelen er del 8 av 22 artikler i om Filosofi & vitenskap

Denne artikkelen er del 13 av 46 artikler i om Læring

Denne artikkelen er del 6 av 16 artikler i om Feilkilder

Et sosiokulturelt læringssyn som bygger på en antakelse om at læring skjer gjennom sosial læring, og bygger på russeren Lev S. Vygotskys teorier og forsøk

Les mer