Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Siden det koster minst 5 ganger så mye å skaffe en ny kunde enn å holde på en eksisterende, og siden det er mer lønnsomt å tjene et mindre beløp på en kunde igjen og igjen til evig tid istedenfor å tjene mye penger på dem kun en gang, prøver stadig flere større selskaper å bygge opp sine forretningsmodeller som et økosystem.

Hva er et økosystem som forretningsmodell?

Økosystem som forretningsmodell vil si at vi organiserer verditilbudene våre i et sirklulært system (kretsløp), hvor det endelige målet ikke er å selge et hovedprodukt, f.eks. iPhone, til kunden, men en serie av produkter og tjenester som hører sammen og som kunden vil trenge etter at de har skaffet seg hovedproduktet.

Økosystem som forretningsmodell vil si at hovedproduktet kun blir sett på som inngangsbilletten kunden må betale for å få tilgang til et større øko-system av tilhørende tjenester til hovedproduktet. Et eksempel på dette er Apple som tjener stadig mer penger fra alle appene deres kunder må kjøpe fra Apple Store, Apple sin appbutikk, for å tilføre mobiltelefonen den funksjonaliteten de ønsker. 

apple-ecosystem

En av svakhetene med økosystemet som forretningsmodell er at forretningsmodellen ikke har noen entydig inntektmodell. Dvs. en modell som forteller hvordan inntektene generes og kapitaliseres. Økosystem modellen må derfor brukes i kombinasjon med konkrete inntektsmodeller som angir hvordan inntektene genereres. Økosystemet som forretningsmodell er derfor å anse som en overordnet forretningsmodell som må kombineres med andre forretningsmodeller for å være en fullgod forretningsmodell.


Naturens kretsløp brukes som forbilde

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss