Styrekompetanse

Styrekompetanse

Hva er styrekompetanse?

Styrekompetanse vil si:

hvilken kompetanse det enkelt styremedlem har og hvilken kompetanse de til sammen har.

Vil praksis vil dette si at styremedlemmene til sammen må ha:

den kompetansen som kreves for å styre bedriften mot dens mål og oppfylle de lovpålagte kravene som settes til et styre.

Alle styrer trenger f.eks. kompetanse om hvordan de skal identifisere dagens strategiske situasjon, sette realistiske og kontrollerbare mål og utvikle en forretningsstrategi som viser hvordan dette målet skal nås. Styret må dessuten ha evnen til å være analytisk, de må ha integritet, samarbeidsevner, forhandlings- og relasjonskompetanse og de må ha et relevant nettverk og evnen til å skape tillit i markedet. Samtidig som de har styreerfaring, engasjement og entusiasme omkring virksomhetens utfordringer. Dette er bare noe av den generelle kompetansen alle styrer trenger. I tillegg kreves det at styret har den bransjespesifikke kompetansen som kreves for å forstå bedriftens situasjon, farer og utfordringer, samt den kompetansen som kreves for å overvinne de utfordringene de står ovenfor i tiden fremover.

Styrets kompetansebehov

Før vi velger styremedlemmene til styret må det eksisterende styret gjøre en grundig situasjonsanalyse av bedriftens strategiske og taktiske situasjon idag for å komme frem til:

  1. Hvilken styrekompetanse styret trenger for å oppfylle de krav lovgivningen stiller til et styre
  2. Hvilken styrekompetanse styret har idag og i fremtiden for å takle bedriftens utfordringer og lede bedriften mot de oppsatte langtidsmålene
  3. Hvilken styrekompetanse styret har idag og hvilken styrekompetanse som manger mangler

Vi starter her med å sette opp en liste over kompetanse og erfaringsområdene styret må inneha, før vi ranger disse områdene opp mot hverandre. Dette gir oss et bilde av hvilken kompetanse styret allerede har og hvilken som mangler. Dette gjør det lettere å velge ut de riktige kandidatene til styret.

Kompetansekravene bør settes opp på et stykke papir som danner grunnlaget for valg av de neste styremedlemmene, slik at vi er sikker på å komme frem til et styre styremedlemmer som til sammen har styrets styrekompetanse.

Styremedlemmenes kompetanse

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander

Kjetil Sander

Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.