Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er samskaping (co-creation)?

Co-creation, eller samskaping på norsk, er et begrep som brukes for å beskrive innovasjonsprosesser hvor organisasjonen samarbeider med eksterne for å komme frem til nye innovasjoner (et alt. Ind og Coates, 2013). Co-creation kombinerer dermed en åpen- og lukket innovasjonsprosess, eller rettere sagt medarbeider- og brukerdrevet innovasjon.

Samskapning som innovasjonsprosess har oppstått fordi stadig flere organisasjoner innser at det ikke alltid er dem selv som sitter på de beste ideene. De inviterer derfor eksterne, f.eks. kundene, til å delta i innovasjonsprosessen og komme med innspill. Dette er en konsekvens av at utviklingen mellom organisasjonen og kundene har gått fra å være transaksjonsbasert til å bli mer relasjonsbasert. Noe som gjør at kundens rolle er blitt endret fra å være en passiv tilskuer til å bli en aktiv medspiller i innovasjonsarbeidet (Nysveen, Thorbjørnsen og Pedersen, 2012).

Co-creation kan beskrives som en aktiv, kreativ og sosial prosess som er basert på samarbeid mellom selskapet og eksterne interessenter. Det er igangsatt av selskapet for å skape verdier for kundene.

Hvorfor inkluderes brukerne?

Årsaken til at trenden går mot å inkludere brukerne i stadig større grad  i innovasjonsprosessen skyldes at virksomheten er til for å tilfredsstille kundens behov og løse deres problemer, ikke omvendt. Kundene vet selv hva de selv trenger og ønsker seg langt bedre enn det virksomheten gjør. Kundene er ikke lenger passive, men godt informerte, kunnskapsrike og koblet med andre kunder i store fysiske og digitale nettverk. Dette gjør at de samlet har mer makt enn tidligere. Stadig flere innser dette og skjønner at kundene er en uutnyttet ressurs i mange organisasjoner.

Forskning viser dessuten at kundenes egne ideer til nye produkter og tjenester er mer originale enn ideer som frembringes av profesjonelle tjenesteutviklere (Kristensson -2004, Melton & Hartline -2010, Love – 2011) ). Samtidig som de har en positiv effekt på innovasjonens tekniske kvalitet, hastigheten i innovasjonsprosessen og på innovasjonens konkurranseevne (Nysveen, Thorbjørnsen og Pedersen, 2012).

Kunden bør involveres i ide og design fasen, mens frontlinjeansatte bidrar best i lanseringsfasen. Ved å tildele spesifikke roller til kunder og frontlinjeansatte i bestemte faser av prosessen vil en oppnå mer effektiv bruk av organisasjonens ressurser og forbedre resultatet. Witell et al. (2011) finner at aktive kunder i den tidlige fasen kommer opp med ideer som er signifikant mer innovative enn de generert via tradisjonelle markedsundersøkelses metoder.

Co-creation gir dessuten økt gjennomløpshastigheten på prosjekter, altså kortere tid fra idé til marked. Dette resulterer igjen i mindre risiko (Fuller, Ind og Trevail 2012).

Hva er ikke co-creations?

Selv om det er viktig å forstå hva co-creation er, er det enda viktigere å forstå hva co-creation IKKE er. Prahald om Ramaswamy (2004) forklarer forskjellen mellom hva co-creation er og hva det ikke er slik:

Hva Co-creation IKKE erHva Co-creation er
Kunde fokusertCo-creation handler om felles skapelse av verdi for firma og kunde. Det handler ikke nødvendigvis om at firmaet prøver å tilfredsstille kunden
Kunden har alltid rettTillater kunden å sam-konstruere tjenester og produkter til å bedre passe deres behov
God kundeservice, eller dusjer forbrukeren med overdådig kundeserviceFelles problemdefinering og problemløsing
Massetilpassing av eksisterende tilbud som passer til næringslivets forsyningskjedeLager et miljø av opplevelser hvor kunden har en aktiv dialog og konstruere nye opplevelser i samarbeid med bedriften. Produktet kan være det samme, men kunden kan skape nye opplevelser
Overføring av aktiviteter fra firmaet til kunden i form av selvbetjeningVariasjon av opplevelse
Kunden som prosjektlederOpplevelse av en
Produkt variasjonOpplever bedriften i nåtid, og hva som foregår bak kulissene.

En relasjonsbasert innovasjonsmodell

Co-creation handler først og fremst om relasjonene som vokser frem mellom menneskene som er involvert. Co-creation er dermed en relasjonsbasert innovasjonsmodell, hvor brukerens rolle er blitt endret fra passiv tilskuer til å bli en aktiv medspiller i innovasjonsarbeidet. Suksessen er avhengig av hvor godt samspill som oppnås mellom de interne og eksterne deltakerne i innovasjonsprosessen.

For å forstå hvordan co-creation foregår i en bedrift må vi ta en titt på samskapings-modellen og analysere brikkene som gjør denne modellen så kompleks. Modellen kan ligne på en tradisjonell forretningsmodell, men har noen avvik som gjør den unik for co-creation:

samskapning
Figur – Co-creation canvas (Rampen 2011)

Det som er spesielt med denne modellen, i motsetning til en tradisjonell forretningsmodell er at det er flere veier man kan ta for å tilfredsstille kunden. Som vi kan se så starter kunden og bedriften på hver sin side av modellen og beveger seg gradvis nærmere midten, hvor den endelige verdiskapningen skjer. Deretter kommer et utfall av verdiskapningen, både på kunde og bedriftssiden.

En verdiskapningsmodell

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.