Lightspeed webhotell

Hva er prøvetid?

I de fleste ansettelsesavtaler er det tatt med en klausul om prøvetid. I staten er prøvetid i utgangspunktet obligatorisk i et hvert arbeidsforhold, jf tjenestemannsloven § 8. Tjenestemannen skal imidlertid gjøres skriftlig kjent med prøvetidsreglene før tiltredelsen og skal bekrefte underretningen skriftlig

Formålet med å avtale prøvetid er å gi arbeidsgiver bedre mulighet til å vurdere om den ansatte passer i stillingen og har de faglige kvalifikasjoner som kreves, jf. arbeidsmiljøloven § 15-6. Prøvetid kan avtales både for faste og midlertidige stillinger.

For arbeidsgiver er det viktig å bruke prøvetiden aktivt for å finne ut av om den ansatte passer inn i oppgavene. Prøvetid med kort oppsigelsesfrist kan også være en fordel for arbeidstaker, slik at man kan slutte fort dersom man ikke trives i stillingen eller på arbeidsplassen.


Avtale om prøvetid må inngås skriftlig

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg