Domene og webhotell fra OnNet.no

Når du har skaffet deg et klart bilde av dagens situasjon og hvilke muligheter som finnes innenfor de rammebetingelsene virksomheten rår over gjennom situasjonsanalysen av markedssystemet, er neste oppgave å sette opp et klart langsiktig mål for den hybride-verdikjeden. Dette fordi det tar tid og krever mye ressurser å utvikle en velfungerende verdikjede.

Lag prognoser og sett opp scenarior

Før du kan treffer dine endelige valg og sette opp en langsiktige målsetninger for den nye hybride-verdikjeden er det å anbefale at du prøver å sette opp noen prognoser for hvordan du tror markedet, bransjen og virksomheten kommer til å utvikle seg de kommende 5-10 årene. Sett opp ulike scenarior som viser hvordan du tror utviklingen kan bli hvis du velger en løsning fremfor andre. Lag her et “best case”, “normal case” og “worst case” scenario.

Vurder de ulike scenarioene opp mot hverandre og vurder risikoen ved de ulike alternativene. Før du velger den løsningen du finner mest hensiktsmessig for virksomheten i forhold til de mål virksomheten har satt seg for fremtiden.

Top-down tilnærming

Det mest fruktbare er her å velge en top-down tilnærming hvor du starter med å velge et langsiktig mål for hele virksomheten. Med langsiktig mål menes i denne sammenheng et mål som strekker seg 5-10 år frem i tid. Dette bør være en ambisiøs visjon virksomheten skal jobbe mot og skal som stjernen som viser veien til målet.

Bryt det langsiktige målet ned i mindre kortsiktige delmål

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.