Kategori: Forretningsutvikling

Den svarte linjen over viser kategoriens underkategorier. Klikk på en av kategorinavnene for å se artiklene i kategorien.

skrive

Lanseringsstrategi

Denne artikkelen er del 20 av 20 artikler i om Forretningsstrategi

Denne artikkelen er del 49 av 50 artikler i om Innovasjonsledelse

Denne artikkelen er del 18 av 18 artikler i om Innovasjonsmodell

Dreier forretningsplanen seg om forretningsstrategien til et nytt forretningskonsept eller en ny virksomhet, kreves det samtidig at forretningsstrategien angir en lansering strategi som forteller hvordan konseptet/virksomheten skal lanseres i markedet.

Les mer
risiko

Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS)

Denne artikkelen er del 11 av 22 artikler i om HMS og intern kontroll

Denne artikkelen er del 3 av 19 artikler i om Kriseledelse

Denne artikkelen er del 15 av 15 artikler i om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Denne artikkelen er del 1 av 11 artikler i om Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS)

Denne artikkelen er del 19 av 34 artikler i om Finansiering

En gjennomgang av hva risikoanalyse er, hvordan den gjennomføres og brukes i forbindelse med risikostyring og kriseberedskap.

Les mer
strategi

Implementeringstrategi og implementeringsprogram

Denne artikkelen er del 46 av 54 artikler i om Prosjektledelse

Denne artikkelen er del 19 av 20 artikler i om Forretningsstrategi

Denne artikkelen er del 30 av 31 artikler i om Beslutningsprosess

Selv om forandringer er like naturlig som livet selv, vil organisasjonmedlemmene ofte kjempe i mot forandringene med nebb og klør.

Les mer
bigdata

Forretningsgrunnlag

Denne artikkelen er del 5 av 23 artikler i om Forretningsplan

Denne artikkelen er del 1 av 7 artikler i om Forretninggrunnlaget

Denne artikkelen er del 14 av 16 artikler i om Strategisk planlegging

Denne artikkelen er del 17 av 22 artikler i om Holistisk Systemledelse

En angivelse av virksomhetens forretningside, visjon, omdømme, forretningsmodell og verdigrunnlag. Grunnlaget for den strategiske kjernen

Les mer
Corporate Governance

Corporate Governance (eierstyring)

Denne artikkelen er del 7 av 31 artikler i om Styring og kontroll

Denne artikkelen er del 15 av 16 artikler i om Strategisk planlegging

Denne artikkelen er del 1 av 28 artikler i om Corporate Governance

Denne artikkelen er del 5 av 11 artikler i om Etableringsfasen

Prinsipper for hvordan selskaper bør ledes, organiseres og administreres, og hvilke interesser organiseringen skal tilgodese.

Les mer
ekspansjonsmatrisen

Ekspansjonmatrisen

Denne artikkelen er del 13 av 38 artikler i om Markedsplan

Denne artikkelen er del 25 av 26 artikler i om Produkt

Denne artikkelen er del 11 av 20 artikler i om Vekst

Denne artikkelen er del 13 av 18 artikler i om Målgruppe

Denne artikkelen er del 4 av 6 artikler i om Forretningsmål

Når vekstmålet og vekststrategien skal velges vil ekspansjonsmatrisen kunne være et effektivt hjelpemiddel, da den klassifiserer hvilke vekstmuligheter virksomheten har på nåværende og nye markeder med nåværende og nye produkter.

Les mer
vrio analyse

SWIMA / VRIO – analyse (ressursanalyse)

Denne artikkelen er del 6 av 21 artikler i om Konkurransefortrinn

Denne artikkelen er del 7 av 15 artikler i om Analyseteknikker for interne arbeidsbetingelser

Denne artikkelen er del 17 av 19 artikler i om Ressursledelse og ressursforvaltning

En nyttig modell for å analysere ressursene er VRIO-analysen. VRIO er en forkortelse for valuable, rare, imitable and organized.

Les mer
Møte på kontor

Innledning (presentasjon av forretningsplanen)

Denne artikkelen er del 21 av 23 artikler i om Forretningsplan

Før innholdsfortegnelsen plasseres en introduksjonsside som forteller hva som er formålet med denne forretningsplanen. Etter innholdsfortegnelsen plasseres et sammendrag av forretningsplanen. Mange velger å kalle denne delen for ” Styrets beretning ”, da det som regel er styreformannen som signerer forretningsplanen etter at den er styregodkjent.

Les mer
verdikjedesystemet

Prosessplan

Denne artikkelen er del 17 av 23 artikler i om Forretningsplan

Noe av det viktigste i en forretningsplan er hvordan selskapet har tenkt å produsere markedstilbudet sitt. Hvordan skal produksjonen legges opp? Hvilke innsatsfaktorer skal benyttes? Hvilke prosesser vil bli benyttet? Hvor stor arbeidsstokk trenges og hvilke typer? Hvilke leverandør og salgsapparat benyttes?

Les mer
person writing on white paper

Verdiskapningsprosessen

Denne artikkelen er del 6 av 39 artikler i om Prosessledelse

Denne artikkelen er del 26 av 41 artikler i om Situasjonsanalyse

Denne artikkelen er del 15 av 35 artikler i om Arbeidsbetingelser og markedssystemet

Denne artikkelen er del 1 av 17 artikler i om Verdiskapning

Viser hvordan virksomheten skaper sine kundeverdier ved å integrere de fire øvrige dimensjonene i systemet til systemanalytisk verdiledelse til en verdiskapningprosess

Les mer