Domene og webhotell fra OnNet.no

E-post er en forkortelse for elektronisk post, eller e-mail som det heter på engelsk.

E-post er en elektronisk posttjeneste hvor dokumenter og meldinger blir sendt fra en datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon til en annen over et TCP/IP datanettverk.

E-postmeldinger slik vi kjenner dem ble først utviklet av Ray Tomlinson, en programmerer for BBN, i juli 1970 når han jobbet med å lage en metode for å sende meldinger over ARPANET. Senere har e-post utviklet seg til å bli en av Internett mest benyttede tjenester.

E-post

Modellen viser hvordan utvekslingen av en e-postmelding skjer fra noen sender en melding til mottakeren mottar den. Prosessen starter med at senderen skriver en e-postmelding via en e-postklient. Meldingen leveres så til en SMTP-server via SMTP-protokollen. Denne serveren vil så spørre sin nærmeste DNS om hvilken e-postserver mottakerens e-postadresse tilhører. Når DNS-serveren returnerer dette svaret til SMTP-serveren vil SMTP-serveren koble seg opp mot den angitte e-post serveren som vil motta denne meldingen via POP3 eller IMAP protokollen og levere denne videre til mottakerens e-postkonto og e-postklient som mottakeren bruker for å lese meldingen.

Epostadresse og alfakrøll

epostadresse

En e-postadresse er en adresse du kan sende e-post til. Epostadressen angir hvilket domene som skal motta e-postmeldingen og hvilken bruker på dette domene meldingen er til. Alfakrøllen (@) brukes til å skille brukeren og mottaker domene av e-posten.

I eksemplet over er brukeren som skal motta e-postmeldingen “Kjetil”, mens “estudie.no” angir hvilket domene denne brukeren tilhører og er det domene e-postmeldingen blir levert til.

Alfakrøllen @ i e-postadresser ble funnet på av Ray Tomlinson fordi han trengte noe som kunne skille navnene til sender og mottaker fra navnene på maskinene de satt på, og valget falt på dette tegnet ettersom det ikke var så ofte i bruk.

E-postkonto

En epost-konto kan sammenlignes med en meldingsboks eller en postkasse. Det er et sted der meldinger kan leveres, og der brukere kan logge inn for å hente/lese og sende meldinger.

For å kunne opprette en e-postkonto må du disponere ett domene som kontoen (brukeren) kan knyttes til. Eier du ikke ditt eget domene må du knytte kontoen til domene til en annen organisasjon, f.eks. hotmail.com (Microsoft), gmail.com (Google) eller online.no (Telenor).

E-post server

En e-post server er en tjener som har installert de Internett protokollene, normalt SMTP, POP3 og/eller IMAP, du trenger for å kunne sende og motta e-postmeldinger til ditt domene.

Eier du et eget domene som du har knyttet til et webhotell har du normalt denne tjenesten inkludert som en del av hosting pakken du leier. Det vil si at du deler e-post serveren med alle andre domener på serveren du bruker. 

Har du knyttet domene ditt til en dedikert eller virtuell server må du selv installere denne tjenesten som en del av serveren din.

Metoder for å motta, lese og sende e-post

Du kan i prinsippet lese og sende e-post via din e-postkonto på to måter:

  1. Webmail: Du kan logge deg på en nettside med et brukernavn og passord for å få tilgang til alle dine meldinger. Her kan du i tillegg skrive nye og svare på eksisterende meldinger. Dette er den enkleste måten å bruke din e-postkonto på, da den ikke krever noen som helst form for installasjon eller oppsett på enheter du ønsker å bruke for å lese og sende e-post.
  2. E-postklient: Du kan installere e-postkontoen på en e-postklient. Ett e-postprogram på din datamaskin, nettbrett eller mobiltelefon for å lage og sende e-post. Ønsker du å motta og sende e-post via en e-postklient, f.eks. Outlook, må du sette din e-postkonto manuelt opp med å angi en e-postadresse, bruker, passord, inngående og utgående mailserver, samt hvilke porter som skal brukes for å sende og motta e-post.

E-postprotokoller

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.