Domene og webhotell fra OnNet.no

Digitale ferdigheter er idag blitt den mest grunnleggende ferdigheten et menneske må ha for å kunne ta del i det moderne samfunnet som er basert på Internett, datamaskiner og mobiltelefoner. Bare for å foreta et søk etter noe i Google ved bruk av en PC må man vite hvordan datamaskinen slås på, hvordan man logger seg inn på den, samt hvordan man kobler den på Internett. Når dette er gjort kreves det at du vet hva en nettleser er og hvordan du bruker den, før du i det hele tatt kan komme til Google for å søke etter noe. For å foreta et søk må du i tillegg vite hvordan du skal skrive søkekriteriet og åpne søkreresultatene Google kommer opp med. Har du ikke all denne grunnkompetansen er du kort sagt offline. Dvs. ikke knyttet til den digitale verden vi alle idag er en del av. Dette kaller vi å ha digitale ferdigheter.

Hva er digitale ferdigheter?

Begrepet digitale ferdigheter defineres i Utdanningsdirektoratets “Rammeverk for grunnleggende ferdigheter” som:

«Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.»

Hvilke ferdigheter, evner og holdninger som er digitale ferdigheter er selvfølgelig noe som er omstridt. Bawden (2001) beskriver allikevel syv slike ferdigheter og evner som er viktig å ha for å kunne si å ha digitale ferdigheter. Disse egenskapene er:

  1. Kunnskaps oppsamling, sette sammen reliabel informasjon fra ulike kilder
  2. Innhenting evne, sammen med “kritisk tenkning” som benyttes for å gjøre informerte avgjørelser i henhold til innhenting av informasjon, samtidig som man evaluerer validiteten og kompetansen til internett kilden.
  3. Lese og forståelse av ikke sekvensiell og dynamisk materiale
  4. Være klare over verdien til tradisjonelle verktøy i sammenheng med nye media.
  5. Være klar over “menneskelige nettverk” som kilde til tips og hjelp.
  6. Benytte seg av filtere og verktøy for å behandle, og få adgang til innkommende informasjon.
  7. Være komfortabel med å publisere og kommunisere informasjon, så vel som å få adgang til det.

Utdanningsdirektoratets “Rammeverk for grunnleggende ferdigheter” kom i 2012 og er et grunnlagsdokument som definerer fem grunnleggende ferdigheter, skisserer deres funksjon og hvilket fem nivåer det forventes at progresjonen går over. Dokumentet er ment å være et rammeverket på et overordnet nivå, og er ment brukt som et verktøy for å utvikle og revidere læreplaner og bidra til å synliggjøre de grunnleggende ferdighetene ut fra fagenes egenart og formål.

Selv om rammeverket opprinnelig er myntet for å vurdere skolers læreplaner, kan det også brukes av ledere på alle nivå i en virksomhet til å vurdere sine egne læreplaner og -programmer for sine medarbeidere når digital teknologi brukes som et av læremidlene.

Fire ferdighetsområder

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.