Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Digitale ferdigheter er idag blitt den mest grunnleggende ferdigheten et menneske må ha for å kunne ta del i det moderne samfunnet som er basert på Internett, datamaskiner og mobiltelefoner. Bare for å foreta et søk etter noe i Google ved bruk av en PC må man vite hvordan datamaskinen slås på, hvordan man logger seg inn på den, samt hvordan man kobler den på Internett. Når dette er gjort kreves det at du vet hva en nettleser er og hvordan du bruker den, før du i det hele tatt kan komme til Google for å søke etter noe. For å foreta et søk må du i tillegg vite hvordan du skal skrive søkekriteriet og åpne søkreresultatene Google kommer opp med. Har du ikke all denne grunnkompetansen er du kort sagt offline. Dvs. ikke knyttet til den digitale verden vi alle idag er en del av. Dette kaller vi å ha digitale ferdigheter.

Hva er digitale ferdigheter?

Begrepet digitale ferdigheter defineres i Utdanningsdirektoratets “Rammeverk for grunnleggende ferdigheter” som:

«Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.»

Hvilke ferdigheter, evner og holdninger som er digitale ferdigheter er selvfølgelig noe som er omstridt. Bawden (2001) beskriver allikevel syv slike ferdigheter og evner som er viktig å ha for å kunne si å ha digitale ferdigheter. Disse egenskapene er:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss